Nr 2/4-2017

Tror du på fakta?

Vi har aldri hatt lettere tilgang til informasjon og forskning, men samtidig kan forvrengte fakta fort bli etablerte sannheter. Hvordan skiller vi mellom det som er sant og det som er «fake»?

Folk ønsker medieforandring

Falske nyheter har skylt som en bølge over landet vårt og skapt både debatt og uro. – Jeg tror dette handler like mye om folks ønske om endring som om tillitsbrudd, hevder medietopp Kjersti Løken Stavrum.

Innhold

Lederen kommenterer

-Allerede fra de første skoleårene benytter norske skoleelever PC og nettbrett til å lære og til å løse oppgaver. Er kanskje det viktigste man kan lære elevene i skolen i dag, evnen til kritisk tenkning? Les kommentaren til Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Ung

Håvard Fredriksen og Magnus Tenmann (29) har vokst opp på 90-tallet og er en del av internettgenerasjonen. I nr 2-2017 deler de noen av sine tanker om falske nyheter.

Dybde

I utgangspunktet ble begrepet «fake news» brukt om nyhetssaker som inneholdt bevisst plantet informasjon eller konstruerte påstander for å oppnå profitt. Etter Trump og valgkampen i USA ble imidlertid innholdet utvidet.

Aktuelt

Hvordan forbereder vi dagens oppvoksende generasjon til å vurdere kilder, og hvilke grep tar det norske forskermiljøet når 40 prosent er usikre på forskernes objektivitet?

At Donald Trump flere ganger ble tatt i løgn under valgkampen styrket trolig hans troverdighet. Det motsatte skjedde med Hillary Clinton. Handler det om kjønn?

Ifølge BBC må vi til Makedonia for å finne opphavet til dagens «fake news»-debatt. Det var nemleg der, sør i Europa, at hundrevis av ungdommar for halvanna år sidan dikta opp og skreiv sensasjonsprega og positive nyheiter om Donald Trump.

De som er vokst opp på 1990-tallet eller senere, tilhører internettgenerasjonen. Kanskje påvirker det også evnen til å skille mellom nettsannheter og -usannheter?

Hvordan jobber Statsministerens kontor når det i større og større grad stilles spørsmål ved sannhet? Vi har spurt informasjonsdirektør Trude Måseide.

Med dagens enorme informasjonsflom er skolens oppgave utvidet til også å gi den oppvoksende generasjonen kunnskap om hvordan skille sannheter fra usannheter. En nettplattform kan være et nyttig hjelpemiddel for lærerne.

Med den amerikanske presidenten i spissen stiller stadig flere kritiske spørsmål til hvorvidt media forteller sannheten. Den skeptiske bølgen har spredd seg også til forskingsverdenen og Norge; 40 prosent er usikre på forskernes objektivitet.

Les også

Sosiale medier, algoritmer og makt

Et søk på internett premieres gjerne med tusenvis av treff. Heldigvis har vi algoritmer som hjelper oss å rydde og plassere det mest relevante øverst. Det vil si, det som er mest relevant for deg! Men hvorfor er ikke dette bare positivt?


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

I 17 år har Arvid Bro Thuestad jobbet med digitalisering av offentlig sektor. Han jobber nå i Difi, og tror at vi om ti år kommer til å ha en offentlig sektor hvor informasjon kun avgis én gang og hvor vi deler og gjenbruker data innenfor trygge rammer.

  • samfunnsviterne.no

Kampen om sannheten

Premiss er Samfunnsviternes debattarena der vi ønsker å reise de store spørsmålene i vår tid. Hvordan styrker vi kritisk og analytisk tenkning i et samfunn der det ikke lenger finnes noen enighet om hva som er fakta? Hold av 10. november og meld deg på!

Samfunnsviterne
Vi viser vei for våre medlemmer!