Norge og verden i 2020

Koronautbruddet har vært en vekker lokalt og globalt. Sårbarhet er et av nøkkelbegrepene for å beskrive globaliseringens skyggesider. Hvordan har det gått, hva har vi lært og hvor går veien videre?

Krise i eit delt land

Noreg er blant landa i Vest-Europa som har størst helseforskjellar mellom rik og fattig. Det kan få konsekvensar under koronakrisa.

Innhold

Lederen kommenterer

2020 er året som endret Norge og verden. Året er historisk, og mange vil nok tenke tilbake på denne tiden som en periode der vi oppdaget hvor avhengige vi er av mekanismer vi verken kan styre eller har innsikt i. Hvordan skal vi finne løsninger på de globale utfordringene i verden?

Ung

Pandemien har endret arbeids- og hverdagslivet for oss alle. Hjemmekontor og Zoom-møter er den nye normalen. For studenter har Covid-19 ført til kraftige omveltninger og kanskje vil langtidskonsekvensene bli større enn vi tror. Hva tenker studentene om den nye studiehverdagen?

Dybde

Koronakrisen i 2020 har vist oss hvordan ting vi tar for gitt plutselig kan stå i fare for å kollapse. Økonomi, arbeidssituasjon, tilgang på mat og sosiale vaner snus på hodet for mange, og fører til at pandemien gir ringvirkninger også langt utenfor det helsemessige. Hvilke konsekvenser får det på kort og lang sikt?

Aktuelt

Kunnskap og kunnskapsformidling er viktig både under kriser og i normale tider. Universitetet i Oslo har valgt å løfte god kunnskapsformidling gjennom å utnevne syv meritterte undervisere, og vi har møtt en av dem. Hva kjennetegner en god formidler?

Med korona blei det så godt som slutt på å fly for dei aller fleste. Gjer det noko?

Pandemien har endret arbeids- og hverdagslivet for oss alle. Hjemmekontor og Zoom-møter er den nye normalen. For studenter har Covid-19 ført til kraftige omveltninger og kanskje vil langtidskonsekvensene bli større enn vi tror.

Enkelte hevdar at den sikkerheitspolitiske situasjonen i Noreg er farlegare og meir uføreseieleg no, enn under den kalde krigen. Er gamle forsvarsalliansar framleis til å stole på?

Departementet som forvalter pengene våre har jobbet på spreng for å dempe konsekvensene for både enkeltpersoner og samfunnet under krisen vi står i. Statssekretær Kari Olrud Moen (H) forteller at de til tider har hatt døgnkontinuerlig drift.

Mat er mye mer enn kun ernæring. Det er kultur, det er en viktig identifikasjonsvariabel og det påvirker hvordan vi organiserer livene våre. Vi ser også at mat blir ekstra relevant for folk under pandemien som herjer akkurat nå.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Koronautbruddet ble starten på en ny og annerledes verden. Hva har vi lært i året som har gått? Vi har spurt to samfunnsvitere som skisserer ulike perspektiver på Norge og verden i 2020.

Som liten ble Arnt Maasø flau når morens elever stoppet dem på gaten for å fortelle hvor viktig hun var eller hadde vært som lærer. Mange år senere får han selv en eksklusiv merittutmerkelse som kunnskapsformidler ved UiO.

Norske arbeidsgivere henter stadig flere høyt utdannede fra Asia til IT-sektoren. Det globaliserte arbeidslivet kan imidlertid gå en usikker fremtid i møte.

Krise er et gammelt begrep. Hos grekerne viste κρίσις (krisis) primært til en medisinsk tilstand, nemlig høy feber. Krisen ble betraktet som et vendepunkt der det fantes to mulige utganger. Enten kom pasienten seg, eller han døde.

  • Møteplasser

Samfunnsviternes frokostmøter

Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

Bli medlem i Samfunnsviterne!
Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.