Samfunnsviteren

Et magasin om arbeidsliv og samfunnsutvikling

Tema: Klima i konflikt

Klimapolitikk med naturkostnad

Klimapolitikk og naturvern går ikkje alltid overeins. Det må endrast, seier forskarane.

Skog og vann Skog og vann