.

Tema

Ulikhet

Økende ulikheter i samfunnet trekkes fram som forklaringer på politiske strømninger i andre land i den vestlige verden. I Norge liker vi å trekke fram høy grad av sosial likhet som en av årsakene til stabilitet og velstandsvekst i landet vårt. Tema for den første digitale utgaven av Samfunnsviteren er «Ulikhet».
  • Redaksjonen
  • Illustrasjon: Dinamo

Vi har blant annet intervjuet forskere som benytter ulikhet for å forstå for eksempel presidentvalget i USA og Storbritannias Brexit-avstemning.

 

Kan noe lignende skje i Norge?

 

Hva slags konsekvenser kan økende ulikhet i vårt eget land ha for utdanningsvalg, demokrati og samfunnsutvikling?

 

Les artiklene i Samfunnsviteren nr 1-2017!