.

Hallo samfunnsviter

Sikrer gode brukeropplevelser

Anne-Katrine Megård (31 år) har studert medievitenskap, etnisitet og mangfold og jobber i BN Bank som webredaktør og digital markedsfører. Andre kan tall, hun kjenner målgruppen.
  • Redaksjonen
  • Privat

Hvordan havnet du i bankverden?
– Hadde noen sagt til meg for fem år siden at jeg kom til å jobbe i bank, ville jeg hatt vanskelig for å tro dem. Da jeg startet studiene var planen å bli journalist, og jeg jobbet også en god stund som frilansjournalist, både før, under og etter studiene. Men da jeg var ferdig med masteren var ikke lenger lysten til det der. Derimot var Lånekassen der, så jeg måtte få meg jobb, og det kjapt. Mens jeg lette etter fast jobb fikk jeg en praktikantstilling i NAV. I bedriften jeg jobbet fikk jeg skrive tekster og jobbe med synliggjø- ring. I samme periode var jeg på jobbsøkerkurs i regi av Samfunnsviterne. Der fortalte Ingeborg Volan om noe som het digital markedsføring, som gikk ut på akkurat det samme som jeg holdt på med i praktikantjobben. Takket være praktikantjobben og min skrivebakgrunn, kom jeg meg inn i et digitalt mediebyrå. Etter tre år hadde jeg gått fra trainee til seniorkonsulent og var klar for nye utfordringer. Samtidig dukket en ledig stilling opp i BN Bank. Etter flere intervjurunder, med blant annet skriveprøve, presentasjon, personlighetstest og tallforståelsestest, var jobben min.

 

Beskriv en vanlig dag på jobben?

– Ingen dag på jobben er lik. Til tross for at vi er en bank, er det nesten alltid noe som skjer. Faste innslag er at alt av sosiale kanaler, som Twitter, Facebook og LinkedIn, må sjekkes. Det er min oppgave å sørge for at nettsidene er teknisk riktige og fungerer som de skal med tanke på synlighet i søkeresultater på blant annet Google. I tillegg lager jeg forslag til poster i sosiale kanaler og bloggposter. Tall og fakta er viktig og underbygger alt vi gjør, men det er vel så viktig å kjenne målgruppen og analysere den for å vite hva som treffer av innhold.

 

Er du optimistisk med hensyn til hvordan digitaliserigen vil gripe inn i livene våre?
– Digitalisering er bra og har kommet for å bli. Utfordringen er å kombinere dette med det menneskelige aspektet og huske på hvem vi digitaliseres for. BN Bank er jo en nettbasert bank hvor kunden kan gjøre det meste selv. Dette betyr enkelhet og tilgjengelighet for kunden døgnet rundt. Men mye av det kundene opplever som digitalt og selvbetjent, er det også mennesker i bakkant av. Det er viktig å digitalisere riktig. I BN Bank tok vi nylig i bruk en programvare som stort sett går under navnet ”Robbie” og defineres som en robot i faglig sammenheng. Denne tar seg av mange av de “kjedelige” oppgavene som tidligere måtte gjøres manuelt. Resultatet er at menneskene i banken får mer tid til kundene, og at flere lånesøknader kan behandles. Sagt på en annen måte, så sikres jobbene til de ansatte enda bedre fordi det blir mer kostnadseffektivt, og faglig kompetanse er mer synlig og viktigere enn noen gang før.

 

Hvor mange med samfunnsvitenskap- eller humaniorautdanning finnes der du jobber?
– Den eneste andre er han som jobbet som markedssjef da jeg ble ansatt. Men jeg har hørt rykter om at en av vikarene skal ha gått statsvitenskap og at vår kommunikasjonsdirektør så vidt var borti litt statsvitenskap på universitetsnivå.

 

Hvordan tror du fremtidens banker vil se ut og fungere?
– Jeg tror fremtidens banker vil være veldig like dagens BN Bank – en plass hvor digitalisering gjøres med formål om å gjøre det enklest og mest mulig selvbetjent for kunden, noe som igjen nyttiggjør og frigjør faglig dyktighet hos den enkelte ansatte. Dette resulterer både i gode opplevelser og gode renter for kundene. Tilgjengelighet står sentralt. Kunden skal få gjort det de ønsker når og hvor som helst, raskt og enkelt. Det er kunden som styrer, og vi som bransje må bare evne å tilpasse våre løsninger etter kundens ønsker og behov.

 

Hvor i arbeidslivet finner vi deg om ti år?
– Forhåpentligvis er jeg der hvor jeg er nå: I et utrolig dyktig team som jobber for å gi kundene en best mulig opplevelse.