.

Aktuelt

Helsevesenet i endring

En god hjelper dersom man er langtidssyk

Få plasser skjer det flere nyvinninger enn innenfor helse- og rehabiliteringsfeltet. IKT og helse, såkalt velferdsteknologi, er et eget politisk satsningsområde, og mulighetene er uante. Alt handler ikke om å erstatte arbeidskraft; mye handler også om å gjøre livet lettere for de som har utfordringer.
  • Gunn Kvalsvik
  • Karen Dolva/privat foto

I kjelleren på Sunnaas sykehus, rett utenfor Oslo, sitter en ung gründer i møte med avdelingsdirektør Jon Ivar Sørland og seksjonsleder Anne Karin Dihle. Stemningen rundt bordet forteller at de er opprømte og fornøyde. De samarbeider nemlig om et prosjekt de har stor tro på.

– Det tok kanskje ti minutter fra idéen ble presentert, i oktober tror jeg det var, til vi sa ja, enstemmig, ler Anne Karine Dihle.

Robothjelperen

Gründeren heter Karen Dolva og er en av fire som utgjør firmaet No Isolation. På Sunnaas prøver Dolva å selge inn et prosjektet der sykehuset inviteres til å være med i utviklingen og testingen av en robot. Ja, du leste riktig – en robot, som skal være på elevens skolepult når helsetilstanden gjør at han eller hun ikke selv kan være fysisk tilstede.

– Her er et bilde av den, forteller Dolva, og viser frem 3D-modellene av roboten hun har vært med å utvikle og å bygge. Karen Dolva er ingen rar nerd. Hun kan skilte med en bachelor i informatikk, og på LinkedIn står det at hun blant annet har vært aktiv i foreningen TekNat, en forening for studenter med interesse for teknologisk og naturvitenskapelig anvendelse av informatikk.

I dag driver hun et gründerfirma med fire andre. Det viktigste produktet hittil er en teknologisk robot. – Det er rett og slett en avatarrobot. Den skal stå på elevens pult når vedkommende ikke er tilstede – med ”blikket” rettet mot læreren eller kanskje motbestevenninnen. Vi har gitt den navnet TOI, og i lengden håper vi at barna selv kan bidra til å designe sin egen robot, slik at den oppleves som personlig, sier hun.

– Hvordan fungerer den teknisk, altså i praksis?

– I klasserommet finnes det ikke en knapp, og roboten kommer med innbygget 4G fra Telenor, så skolen slipper å koble den opp mot wifi. Det er bare brukerbarnet som kan skru den på og styre den. Når roboten ”vekkes” av barnet, løfter den hodet og en lampe skrus på, så det er synlig for alle andre i klasserommet at den er på, forklarer hun.

Gründeren forklarer at eleven vil få opp bilde fra klasserommet og lyd via kameraet og mikrofonen i roboten. Lyden fungerer også toveis, slik at elven selv kan snakke med de som er i klasserommet. Stemmen til eleven er ikke digital og rar, men elevens egen stemme. Hodet på roboten kan eleven selv rotere med touch på telefon eller nettbrett, slik at den kan se seg rundt i klasserommet og være mer tilstede enn et vanlig webkamera. Teknologien er sammensatt, men bruken er svært enkel. Målet er å rydde alle kompliserende ledd av veien.

– Målet er at det skal være like enkelt å koble seg på avataren som å skru på en vannkoker, sier Anne Karin Dihle fornøyd.

Karen Dolva er en av gründerne bak firmaet No Isolation.

 

Å ikke falle utenfor

Tenk deg et barn som har mye fravær fra skolen på grunn av nedsatt helsetilstand eller en skadesituasjon. Vedkommende kan selvsagt i perioder delta på tilrettelagt undervisning på sykehuset, men ofte blir dette mangelfullt og mindre motiverende enn det hadde blitt sammen med klassekameratene.

 

– I tillegg til det faglige handler dette også mye om det sosiale, skyter Sørland inn.

 

– Er du borte fra skolen i lengre perioder, eller ofte, er det lett å føle seg utenfor. Er man ”tilstede” også når man er borte, er det helt klart lettere å komme tilbake. Robotens innstillinger gjør altså at hodet kan rotere slik at man kan se hva som skjer i rommet. I tillegg til det gjør innebygd 4G at roboten kan tas med ut i friminuttet, og at bestevennen kan ta den med hjem og kanskje i bursdagsselskap. Målet er å skape mest mulig og enklest mulig deltagelse.

 

De tre rundt møtebordet smiler. Robotens nedslagsfelt er stort, og verdien for dem det gjelder er viktig.

 

– Prosjektet har blitt til etterhvert som vi har avdekket både behov og muligheter, sier Karen Dolva. – Kunnskapen vi har benyttet i utviklingen er ikke ny, men vi har tenkt nytt i bruken av den. Skype dekker ikke behovet, først og fremst fordi det krever for mye av lærer og medelever. Derfor har vi jobbet mye med å lage gode og enkle løsninger, som ikke krever noe av noen, forklarer Dolva.

 

-Betyr det mange nye oppgaver til læreren?

– Den eneste oppgaven læreren har, er å sette avataren på ladning over natten. Ellers styrer barnet alt, sier gründeren.

Karen Dolva

Gründer med en bachelor i informatikk fra UiO.

Karen Dolva er en av gründerne bak firmaet No Isolation.

Sammen med en medieviter, en tidligere oljearbeider, en kunstner og en doktor i kjemi har de valgt å jobbe sammen og mot et felles prosjekt. Hovedfokuset er i dag Avatar-roboten som skal hjelpe unge mennesker ut av isolasjon.

 

Brukermedvirkning og personvern

 

For et par måneder siden startet utprøvingen av TOI med barn. Det er her Sunnaas sykehus kommer inn i bildet, da fem av barna det skal testes med, er pasienter på Sunnaas. I tillegg til Sunnaas er St. Olav sykehus også med.

 

– Totalt 25 barn med ulike diagnoser og sykdomshistorier skal prøve ut produktet. Fasen handler om justeringer, tilpasinger og å lete etter svakheter, forklarer Dolva.

 

Et annet element som allerede er utredet, er kravene og reglene for personvern. Det er lagt mye arbeid ned i systemet som sørger for at dette til en hver tid er ivaretatt. Filmen og lyden fra klasserommet er kryptert, så selv ikke NASA kan hacke seg inn og se den. Ingenting går over deres egne servere, og alt sendes i sanntid. I tillegg er det kun barnet som har rett til å være i undervisningen som kan se sendingen fra klasserommet – foreldre må holde seg unna. Ved kjøp godtar foresatte at de ikke skal se eller høre på strømmen fra klasserommet, så lærere og medelever skal slippe å bekymre seg for hvem som sitter i den andre enden.

 

Men altså, i løpet av våren sitter avatarroboten TOI rundt omkring på pulter på landets skoler.

 

– Vi gleder oss stort til å følge prosjektet og til å se hvordan dette fungerer. Sunnaas er selvsagt med, sier Jon Ivar Sørland.

 

Personlig er han ikke i tvil om at roboten vil være til stor nytte og glede for svært mange.

 

– Ja, nå er det full trøkk, avslutter Karen Dolva, som håper og tror at TOI etterhvert skal bli et av et av produktene som kan lånes via hjelpemiddelsentralen.