.

Hallo samfunnsviter

Blodfersk gründer

Christian-Marius Stryken (45 år) er blodfersk gründer av Panor Public Affairs og tror at valget hans om å forlate en trygg jobb som ansatt vil lønne seg på sikt. Målet er å tjene det samme og å jobbe mindre.
  • Redaksjonen
  • Privat

Kan du gi en kort oppsummering av CV-en din?

1985-1999: Begynte som journalist 14 år gammel. Journalist bl.a. i NRK, NTB og Dagbladets politiske avdeling frem til 1999. 1996-2005: Vit.ass. og forsker (Norge, Danmark, UK og USA) innen sikkerhets- og internasjonal politikk. 2006: Politisk journalist i Dagbladet. 2006-2016: Kommunikasjonsrådgiver i Axxept, kommunikasjonssjef i Unio, kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI, Director i Burson-Marsteller, senior kommunikasjonsrådgiver NOR PR og nå gründer og partner i Panor Public Affairs.

 

Har du et ”gründerforbilde”?

– Nei, jeg henter erfaring og kunnskap fra flere ulike steder.

 

Hvorfor valgte du å forlate en trygg jobb og starte et nytt firma sammen med to andre?

– Jeg ønsket å etablere et nytt seniorrådgivningsmiljø i Oslo innen myndighetskontakt, utredning, politisk analyse, politisk påvirkning og strategiske medierådgivning. Det viste seg at de partnerne jeg ønsket å rekruttere ønsket at vi etablerte vårt eget firma.

 

– Det er en god deal for oss og for kundene våre fordi vi ikke må gi bort deler av verdiskapningen til andre eiere. Da kan vi tilby kundene fornuftige priser og selv ha full kontroll med utviklingen av selskapet. Samfunnsvitere med et omfattende kontaktnett, evne til å selge sin kompetanse og mage til å gi opp fast lønn, kan ta kontakt.

Hva er det mest utfordrende med å skulle stå alene?

– Egentlig er det ikke så stor forskjell mellom å jobbe i et større selskap og å stå alene. Som konsulent er du alltid fullstendig avhengig av din omsetning, selv om du er ansatt på fast lønn. Du mister til slutt jobben om du ikke tjener penger.

– Fordelen med å stå alene er at vi eier eget selskap og får hele verdiskapingen selv. Vi kan i prinsippet jobbe mindre og tjene det samme eller bedre enn før.

Kommer dine arbeidsoppgaver til å være annerledes enn det de var før?

– De kommunikasjonsfaglige oppgavene er som før. Den viktigste forskjellen er at jeg nå er en av tre partnere med ansvaret for å rekruttere nye partnere, utvikle selskapet og posisjonere oss rett overfor kunder og konkurrenter.

 

Mange nylig oppstartede bedrifter overlever ikke og er lagt ned innen fem år. Hva tenker du om dette?

– Panor Public Affairs kommer til å overleve så lenge vi synes det er bra å jobbe sammen. Omsetning og overskudd kommer helt sikkert til å gå opp og ned. Jeg er ikke i tvil om at det er et marked for våre tjenester, så får vi se hvor godt markedet er.

 

Hvilket kundesegment er det firmaet deres skal konsentrere seg om?

– Private, offentlige og organisasjoner som ønsker penger fra statsbudsjettet, som vil endre lover og reguleringer eller som vil påvirke politiske vedtak eksempelvis om bygging av en jernbanelinje, en flyplass, en vei, et universitet eller andre større offentlige investeringer.

Christian Marius Stryken har en mastergrad i International relations og en ikke avsluttet PhD i International Relations, begge fra London School of Economics.

 

Du skal starte sammen med to andre. Har disse kompatibel kompetanse?

– Ja, vi har kompatibel kompetanse, nettverk og erfaring. Panor har kunnskap om – og solid nettverk – fra venstre til høyre i politikken. Derfor kan vi bidra til påvirkning av enhver regjering. Vi kjenner alle større redaksjoner, forstår forvaltningen og har lang erfaring som rådgivere og operatører i grenselandet mellom næringsliv, politikk, media og forvaltningen.

 

Hvor finner vi deg om ti år?

– Det vet jeg ærlig talt ikke. Nå er det Panor som gjelder! Viktigere enn eksakt hvor jeg befinner meg, er det at jeg stadig lærer noe nytt, må strekke meg for å gjøre en god jobb, jobber med noe som interesserer meg og sammen med folk jeg trives med.