.

Aktuelt

Gründerdirektøren i Innovasjon Norge

– Jeg har fått Norges mest spennende jobb

Pål Thorvik Næss er ny direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge. Han mener han har fått Norges viktigste og mest spennende stilling.
  • Gunn Kvalsvik
  • Per Slagbrand

Samfunnsviteren har stilt Næss ti spørsmål som handler om Innovasjon Norges fremtidige rolle som tilrettelegger for gründer- og innovasjonsvirksomhet.

 

– På Innovasjon Norges hjemmesider står det at gründervirksomhet er viktigere enn noen gang. Forklar?

– Gründere har alltid vært viktige for samfunnet vårt. Alle norske bedrifter startet på ett eller annet tidspunkt opp sin virksomhet basert på en god idé og at det var noen folk som var villige til å satse. Det må vi ikke glemme.

 

– Det som er spesielt i dag er at oljeinntektene er kraftig reduserte på samme tid som teknologiutviklingen har eksplodert. Dette gjør at flere ser hvor viktige gründerne er, og teknologien åpner opp for nytenkning. Jeg er derfor overbevist om at mange gode selskaper vil skapes fremover.

 

– Hva er forskjellen på en gründer, en innovatør, en sosial entreprenør og en selvstendig næringsdrivende?

– Jeg ser at begrepene blir brukt om hverandre. Litt på overflaten kan man si at en gründer er en som starter en bedrift og at en innovatør er en som tenker nytt og kreativt. Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap anvendt på sosiale eller samfunnsmessige utfordringer, og selvstendig næringsdrivende er vel bare en form for organisering, altså noen som ikke er tilsatt men driver for seg selv.

 

– Du er helt fersk i rollen som gründerdirektør. Hva er din viktigste kompetanse for å gjøre en god jobb?

– Jeg tror det må være kombinasjonen av alt jeg har gjort tidligere, blant annet utdanningen som sivilingeniør fra Frankrike, erfaringen fra ledelsen i Tele2 Norge og det at jeg var med på å starte et selskap som har vokst og gjort det godt. De siste tre årene har jeg jobbet som saksbehandler og senere som leder for Innovasjon Norge i Canada. Jeg kjenner altså vårt arbeid og våre oppgaver godt. – Jeg tror også mine personlige kvalifikasjoner har vært viktige. Jeg har en stå på-vilje, er uredd og har stor endringsvilje. Dette vil jeg også bruke i min nye rolle.

 

– Hvilke råd vil du gi til dem som har en god ide og en grunder i magen?

– Stå på og drøm store tanker. Mange som starter opp for seg selv har for små ambisjoner. Det handler nemlig ikke bare om å starte opp, men om å vokse og å skape gode og solide arbeidsplasser. Det er ikke lett å skape nye vekstselskaper, men det er langt fra umulig. Oppsøk miljøer og personer som har gjort det før, og fokuser på å finne betalende kunder.

– Du kan se på innovasjon Norge som en smørebuss. Løpet må de gå selv, men vi skal heie på sidelinjen og legge forholdene til rette.

Pål Thorvik Næss

 

– Det står i regjeringens gründerplan at fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse og som satser på egne evner og ideer. Hvordan tenker du at Innovasjon Norge skal bistå slik at folk våger å satse?

– Her må vi bruke mange virkemidler og gjøre flere grep. Jeg mener vi skal fortsette å motivere til oppstart av nye bedrifter, men være tydeligere på at de vi skal bruke mest tid er på de som vil være morgendagens bedrifter. I tidlig fase skal vi jobbe med selskaper i grupper i større grad enn én til én. Vi ser at det gir god effekt å jobbe litt i klynger.

 

– Du kan se på Innovasjon Norge som gründernes smørebuss. Løpet må de gå selv, men vi skal heie på sidelinjen og legge forholdene til rette. Samtidig er det viktig å si at Innovasjon Norge ikke er til for alle, men at vi skal hjelpe selskapene som representerer noe nytt i markedet.

 

– Du har sagt at du har fått Norges mest spennende og viktige jobb. Hvorfor?

– Fordi Norge trenger mer innovasjon, men også fordi jeg ser frem til å gi råd til norske myndigheter når det gjelder å legge bedre til rette for å skape vekstselskaper. Vi skal mene noe om opsjonsbeskatning, beskatning av investorer og tilskudd og om låneordninger.

 

– Innovasjon Norge ønsker å bygge bro mellom myndigheter, investorer og gründere og på den måten gjøre det enklere å være gründer og investor. Den nye stillingen min handler rett og slett om stå i bresjen for å gjøre det bedre og enklere å få nye ideer til å bli til forretning, men også å påse at landets næringsliv vokser.

 

– Gründervirksomhet knyttes ofte opp mot teknologi. Hvordan tenker du å snu denne kulturen og få også andre kompetansegrupper til å se mulighetene?

– Dette må jeg være veldig bevisst på. Min egen historie er veldig teknologorientert og gjør det lettere for meg å tenke gründerskap særlig rundt dette. Samtidig tror jeg at teknologi vil være en veldig viktig del av de aller fleste innovasjoner framover. Når det er sagt, er det mange former for kompetanse som må til for å skape gode selskaper, og vi trenger absolutt ulike bakgrunner i selskapene.

 

– Gründermiljøet er svært mannsdominert. Har du planer om å gjøre noe med skeivheten?

– Det er viktig å fronte kvinnelige gründere, og jeg har stor tro på forbilder og å la disse vise vei. Dette gjøres blant annet gjennom kåringen av årets gründerkvinne og gjennom bevisste handlinger, som for eksempel under åpningen av Oslo Innovation Week hvor det bare var kvinner på scenen.

 

– Jeg tror også at å legge til rette for bedre sosiale rettigheter for gründere vil gjøre kjønnsbalansen bedre. Dette er et av de områdene vi må se på, og jeg håper vi kan se en bedring i tallene framover.

 

– Jeg snakka nylig med en gründer som har overlevd 17 års drift og som sier at hun kunne tenke seg en verktøykasse som kunne hjulpet på det praktiske og formelle i oppstarten. Er dette noe du har tenkt på selv?

– Det er heldigvis mye som har forandret seg på 17 år og jeg håper og tror det er mye enklere å starte opp i dag enn da. Det finnes blant annet mye nyttig informasjon på nettet, og i tillegg finnes det gode kurs for de som går med en gründer i magen. Hør med kommunen, skatteetaten og, selvfølgelig, Innovasjon Norge.

 

– Hvordan er gründerskapet i Norge sammenlignet med resten av verden. Er vi en gründersinke?

– Det skjer mye god gründervirksomhet her til lands. Så nei, vi er ikke sinker. Mange gode selskaper gjør det godt, for eksempel har det lenge vært slik innenfor olje.

 

– Det betyr ikke at det ikke kan bli bedre, og derfor jobber vi blant annet for å legge til rette for gode samarbeidsstrukturer. Innovasjon Norge har derfor vært med på å støtte mange coworking spaces, som 657, StartupLab, Flow, Mess & Order, Digs og Mesh. Vi er opptatt av tilrettelegging av gode strukturer mellom eksisterende og nye bedrifter, mellom bedrifter og investorer og mellom private og offentlige aktører. Jeg er overbevist om at svært mye vil skje fremover.