.

Aktuelt

Det handler om å gjøre hverandre sterkere:

Gründerhusene er de nye bedriftene

I Oslo har det de siste fem årene blitt etablert fire store gründerfellesskap som huser hundrevis av entreprenører, frilansere og små bedrifter. Internasjonalt kalles dette coworking spaces - på norsk ofte kalt samlokaliseringer.
  • Gunn Kvalsvik
  • Maja Berdychowska

Et av de fire store fellesskapene i Oslo, er 657 Oslo, som huser 85 foretak og 200 individer. Fordelt over syv etasjer i Fredensborgveien 24D, ikke langt fra Akerselva, syder det av energi og kreativitet.

 

Fellesnevneren til de som holder til på 657, er at de jobber innenfor en kreativ næring. I tillegg til pulter, og mindre glasskontorer bestående av to-tre arbeidspulter, er gründerhuset utstyrt mange soner som kan brukes av de som holder til der.

 

– 657 Oslo er ikke bare en praktisk fellesorganisering, men en ny form der gründere og selvstendig næ- ringsdrivende samarbeider og gjør hverandre gode. Derfor er fellesområder viktige; her møtes folk, og her starter gode prosesser, forklarer Anniken Fjelberg. Sammen med Joachim Levin startet hun opp 657 Oslo for fire år siden.

 

Hva er et coworking space?

Forretningsmodellen til 657 er enkel. De leier et lokale som de tilrettelegger, tilfører kultur og verdier, og deretter leier de det ut i form av pulter eller småkontorer. Men, som de to eierne understreker, suksessen bak huset er at det har blitt etablert en god kultur som fellesskapet er med på å bygge.

 

– Vår rolle som eier av 657 er å være en god tilrettelegger slik at huset fylles med innhold, skape en kultur og være tydelige på hva som skal skje der. Vi er hele tiden i en prosess for å bli bedre og å jobbe annerledes. Målet er å stadig dele mer og bidra i enda større grad til et fruktbart fellesskap, forklarer Levin.

 

– Modellen ligner på utviklingen i samfunnet vårt: Vi deler biler, hus, feriesteder og gir bort og bytter ting fordi vi har muligheten til det og fordi vi ser at det lønner seg, sier han.

 

Levin mener at timingen bak etableringen av 657 ikke er tilfeldig og at den skjer i et samfunn der det kreative arbeidslivet er i endring. Markedet etterspør nytenking og er hele tiden i omstilling.

 

– Et coworking space er en god arena der man kan koble mennesker og miljøer, det innovative og det kreative, det meningsfulle og det inspirerende, sier Levin.

 

-Vi gjør selvsagt dette for å tjene penger, men når det er sagt, så gjør vi det også fordi det er gøy å se at ideer blir til prosjekter som igjen blir til bedrifter. Det er rett og slett godt å omgi seg med fremoverlente, flinke folk, understreker Fjelberg.

 

Hva er en typisk gründer?

Selv om majoriteten av de som sitter på gründerhuset 657 er rundt 30 år, er aldersspennet mellom 19 og 70. Kriteriet for å få leie er at det er foretak og ideer innenfor den kreative næringen og at de som blir coworkere er villige til å by på seg selv og dele med de andre. Samarbeid står i sentrum for hele virksomheten.

 

De to eierne forklarer at det er vanskelig å sette folkene i 657 i en bås siden kreativ næring favner så bredt. Motivasjonen og bruken av husets ressurser varierer også. Noen søker bare en form for lavterskeltilbud, altså et sted å være og tilgang til det praktiske. I den andre enden av skalaen har vi de som trenger ”alt” og kanskje bare har med en idé når de kommer. Da er det vi som hus som kan stimulere dem og matche dem med andre gründere, være gode mentorer, tilføre annen kompetanse eller penger.

 

Uansett motivasjon, noen av coworkerne blir i halvannet til to år, før de er for store og finner seg nye lokaler. Foodora, de som leverer mat fra restauranter i Oslo-området, er et eksempel på en bedrift med blomstrende vekst som nå har flyttet ut.

 

– Vi har mange suksesshistorier, men man opplever ikke automatisk suksess selv om man flytter inn i 657. Men 657 er et sted hvor man forsterker sin mulighet for å lykkes eller raskt finner ut av om ideen er bærekraftig eller ikke, forteller Anniken Fjelberg.

 

– De aller fleste av dem som sitter hos oss, er folk som ønsker å realisere eller bygge sin virksomhet, og noen kommer også som et resultat av omorganisering i næringslivet og bruker denne muligheten til å realisere en gründeridé. Det finnes også de som tror at det er mulig å tjene raske penger som gründer, noe vi sjelden ser i virkeligheten. I snitt tror jeg oppstartere jobber mye mer enn det andre arbeidere gjør, avslutter Joakim Levin.