.

Lederen kommenterer

Merete Nilssons kommentar

Når du leser dette magasinet har foreningen vært gjennom en hektisk høst med mange store begivenheter.
  • Merete Nilsson
  • Håvars Schei

Blant annet er det gjennomført lokale forhandlinger i stat og kommune, i staten med utgangspunkt i en helt ny tariffavtale for Akademikernes medlemmer. Takk til alle våre tillitsvalgte som har gjort en stor og viktig jobb i forhandlingene på vegne av medlemmene. Akademikerne har vært i streik i helseforetakene, og også noen av våre medlemmer har streiket på vegne av fellesskapet.

 

På vegne av Samfunnsviterne vil jeg takke dere som var med og stod i spissen for Akademikernes krav om kollektivt vern. Vi vet at dette har vært krevende. Jeg vil også takke alle som har støttet opp om streiken på annet vis.

 

Foreningen har også nylig avholdt sitt landsmøte, som sammenkalles hvert tredje år. I begynnelsen av november samlet hovedstyret og et syttitalls delegater seg på Lillestrøm for å oppsummere arbeidet i foreningen de siste tre årene, diskutere viktige saker for foreningen og sette kursen for den neste treårsperioden.

 

Landsmøtet valgte nytt hovedstyre for perioden 2017-2019, og jeg ønsker med dette å takke for den tilliten foreningen har vist meg ved å velge meg som leder. Med meg i hovedstyret får jeg Tryggve Lie Kielland som nestleder, samt et kompetansetungt styre med bred erfaring fra foreningen på ulike nivåer. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å fortsette og utvikle Samfunnsviterne som en attraktiv fagforening for samfunnsvitere og humanister. Å videreføre arbeidet med strategisk plan, samt evaluere og bygge organisasjonen slik at den er skodd for oppgavene vi står overfor i et arbeidsliv i stor endring, er blant mine viktigste oppgaver som leder.

 

I forkant av landsmøtet arrangerte vi Samfunnsviterkonferansen 2016. Her satte vi søkelys på hva slags kunnskap vi må tilegne oss i framtidens arbeidsliv og hvordan vi i større grad må bruke kompetanse på tvers for å fremme innovasjon og verdiskaping. Konferansens undertittel var «Det innovative samarbeidssamfunnet». Det er et begrep som brukes i forskningen om tiden etter «kunnskapssamfunnet» som vi lever i nå. Forskjellen på de to epokene dreier seg i stor grad om samfunnets evne til å ta i bruk kompetanse og samarbeide på nye måter. I det innovative samarbeidssamfunnet har vi lært å bruke arbeidsstyrkens kompetanse til å fremme innovasjon. De fleste nyvinninger i fremtiden vil nemlig finne sted på grensen mellom fag, organisasjoner og sektorer. Men hvordan bidrar vi til et innovativt samarbeidssamfunn og hvilke forutsetninger gjør det mulig? Hvordan skal man få til «samarbeid på tvers» i praksis? Fire spennende innledere fra tre ulike land, USA, Sverige og Norge, fra fire ulike fagfelt, ga oss mange innspill som svar på disse spørsmålene. Tusen takk til Samfunnsviternes fagutvalg, som arrangerte denne konferansen.

 

Som dere sikkert har lagt merke til, har de fire temaene på Samfunnsviteren i 2016 hatt den samme tematiske overbygningen; Det nye arbeidslivet. I denne utgaven av bladet tar vi for oss ny kompetanse i et arbeidsmarked i endring. Som arbeidstakere må vi møte de nye kravene ved å tilegne oss ny kunnskap, bygge videre på den kompetansen og erfaringen vi har tilegnet oss gjennom studier og deltakelse i arbeidslivet. Her ligger det mange utfordringer, men også store muligheter. Kunnskap er vår viktigste ressurs.

 

Bladet du nå leser, markerer et lite skifte i foreningen. Hovedstyret har vedtatt at Samfunnsviteren fra og med 2017 kun skal utgis digitalt. Nr 4-2016 ble den siste papirutgaven av Samfunnsviteren. Samfunnsviteren vil bestå, men et stykke ut i neste år vil du finne Samfunnsviteren nr. 1-2017 på foreningens nettsider. Vi skal selvsagt gi deg beskjed når du kan gå inn og lese. Foreningens medlemsblad skal fortsatt være et felles referansepunkt for foreningen og en viktig formidler av faglig og arbeidslivsrelatert stoff til beste for medlemmene.

 

Til slutt vil jeg takke for følget i 2016 og ønske alle våre medlemmer en riktig god jul!