.

Hallo samfunnsviter

Slår et slag for risikokompetanse

Tone Thingbø jobber med cybersecurity-rådgivingstjenester. Hun mener at vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.
  • Redaksjonen
  • Privat foto

Hva er cybersecurity? 

– Kort fortalt så handler cybersecurity om å beskytte informasjon og viktige funksjoner, slik at opplysninger ikke kommer på avveie, at opplysninger / funksjoner ikke blir manipulert eller sabotert, eller at de ikke er tilgjengelige ved behov. Cyberdomenet har en noe militær klang, da man ser for seg forsvaret av det digitale rom, av ”Cyberspace”.

–  Mangelfull cybersecurity ser vi vokser seg til et større og større samfunssproblem. Internett er såkalt ”dual-use”; både de med gode og de med onde hensikter er tilstede. Kriminelle grupperinger, hackergrupper og industrispioner kan utnytte svakheter og sårbarheter til egen fordel og vinning. Det digitale trusselbildet er skremmende og komplekst; profesjonelle virksomheter må i dag håndtere en svært dynamisk risiko. Vanlig «analog» kriminalitet kan man si har gått under jorden og blitt digital.

 

Digitalisering og teknologi blir viktigere i fremtidens arbeidsliv. Ser dere også en større etterspørsel etter EYs tjenester? 

– Ja, EY er engasjert i mange større transformasjoner som innebærer digitalisering av tjenester, og oppdragsmengden er økende. Innenfor enkelte næringer ser vi at man har ventet lenge med å fornye seg og dermed sliter med mye gammel arv i IT-miljøet. Det er behov for våre rådgivingstjenester da vi er teknologiuavhengige og nøytrale sparringpartnere. Vi har i tillegg et stort nettverk i andre land slik at vi er tett på lignende problemstillinger og kan formidle ledende praksis. Vi lever av kunnskapen som vi har i hodene våre og vår evne til å dele denne både med hverandre og med kundene.

 

Er vi naive når det gjelder dataovervåkning?

– Ja, det vil jeg si vi er. Ved å lese om Snowdens beretninger får man innsikt i muligheter et land har for overvåking. Det er bare graden av demokratisk kontroll over overvåkerne samt landets normer og verdigrunnlag som definerer slike grenser. Men dataovervåking kan bety forskjellige ting. Ved å ta i bruk smarttelefoner og være på sosiale medier så gir vi andre mulighet for  innsyn i vårt privatliv.

ID-tyveri er skremmende og det muliggjøres ved at mine digitale personopplysninger ikke er godt nok sikret. Vi er heller ikke spesielt krevende kunder; vi konfronterer  sjelden virksomheter, leger, kommunen etc. med hvordan de behandler og beskytter våre data. Her kan vi gjerne stille tydeligere krav! Hvis jeg sammenligner Norge med Russland, som jeg kjenner godt til gjennom studier, har vi en enorm tillit mellom innbyggere og myndigheter. Jeg tror denne tilliten preger oss på en slik måte at vi sjelden  tenker tanken på at enkelte ikke har gode intensjoner – dessverre.

 

Hvor langt vil teknologien ta oss?

– Vi er ved begynnelsen av en smartrevolusjon som fundamentalt kan endre måten verden virker på. Delingsøkonomi, blockchain-teknologi, roboter, kunstig intelligens og Tingenes Internett utfordrer tradisjonelle virksomheter og måten vi driver virksomhetene og samfunnet vårt på. Det antas eksempelvis at man i 2020 har over 50 milliarder ”dingser” koblet opp mot Internett.

For meg som ”profesjonell paranoid” er dette også skremmende med tanke på at dingsene i utgangspunktet ikke kommer med noe sikkerhet i seg.

 

Hvilken kompetanse tror du vil dominere i fremtiden?

– Fremtiden vil være preget av større kompleksitet, mangfold og kamp om ressurser. Hvordan fremtiden vil påvirke oss som lever nå og våre barn, vet vi ikke. Men vi trenger verktøy for å forstå og lære om det som vil påvirke oss, både som enkeltmennesker og samfunn.

Vi vil trenge kompetanse i å lære, i å kommunisere og i å skape. Teknologisk kompetanse vil være avgjørende da det er en viktig driver. Jeg vil også slå et slag for viktigheten av risikokompetanse. Vår trygghetsfølelse avhenger av det, og vi må evne å bevare et levedyktig demokrati. Balansen mellom personvern og sikkerhet kan være motstridende hensyn.