.

Ung

Tre blikk på fremtiden

Tre av Samfunnsviternes studentmedlemmer deler sine tanker om fremtidens arbeidsliv.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat foto

CARMEN NOEL ALFARO, STUDENT VED UIO

– Jeg har en bakgrunn i europastudier og spansk fra NTNU og har akkurat begynt å studere kriminologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg til studier er jeg studentobservatør for Samfunnsviternes hovedstyre, som kort sagt gjør meg ansvarlig for å representere våre studentmedlemmer og fremme deres interesser.

 

– Hvilken kompetanse tror du blir viktig fremover?

– Det er mange ulike kompetanser som blir viktig fremover. I en verden med stadig mer teknologiske nyvinninger er det selvsagt at teknologisk kompetanse er svært viktig, eksempelvis IT, telekommunikasjon og internett. Dette gjør også at det blir viktig å kunne forstå, tilpasse og implementere denne teknologien i samfunnet. Her er det stort behov for humanistisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. I tillegg tror jeg at forskning, utvikling og helse er og blir svært viktig framover.

 

– Hvordan tror du arbeidsmarkedet vil se ut om ti år?

– Jeg tror at arbeidsmarkedet vil være veldig annerledes om ti år. Teknologi preger mitt syn på fremtiden. Det er en utvikling som har kommet fort, og det er liten grunn til å tro at utviklingstempoet kommer til å stagnere. Dermed tror jeg at arbeidsmarkedet vil følge denne utviklingen. I tillegg mener jeg at vi kommer til å se mer frilansing, og at det blir mindre vanlig med 9 – 16 jobber.

 

– Hvilke utdanningsløp blir vinnere og hvilke blir tapere i fremtiden?

– Det er stor grunn til å tro at teknologiske utdanningsløp kommer til å være blant de større ”vinnerne”. Men man trenger også tverrfaglig samarbeid for å kunne implementere teknologien i våre samfunn på en forsvarlig måte. Begrepet tapere vil jeg være mer forsiktig med å bruke. Likevel vil jeg tro at utdanningsløpene som i teorien kan ”erstattes” av ny teknologi vil bli ansett som de tapende.

 

SINDRE HJETLAND, STUDENT VED UIO

– Jeg fullfører for tiden en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

– Hvilken kompetanse tror du blir viktig fremover?

– Fremover tror jeg kompetanse innenfor digitale løsninger blir mer relevant for arbeidsmarkedet. Trenden peker i retning av at arbeidsgivere i større grad ønsker arbeidstakere som evner å skape helhetlige løsninger, og dermed har kompetanse innenfor felt som sikrer denne egenskapen verdi. Jeg tror det blir større fokus på analytiske evner i fremtiden og at studenter i større grad vurderes helhetlig, ikke kun etter studie og karakterer.

 

– Hvordan tror du arbeidsmarkedet vil se ut om ti år?

– Jeg tror arbeidsmarkedet vil være mer abstrakt. Fleksitid og større frafall av fysiske arbeidsrom tror jeg blir sentralt i fremtidens arbeidsmarked.

 

– Hvilke utdanningsløp blir vinnere og hvilke blir tapere i fremtiden?

– Jeg tror ikke vi bør snakke om «tapere» hva gjelder utdanningsløp, men at studenter bør være mer bevisste på hvilke konkrete egenskaper som studiet gir. Studiet skal oppfylle studentens krav om interesse for feltet, og mange sentrale egenskaper som arbeidsgivere ser etter, finnes på tvers av studier. Dersom jeg skal svare helt konkret på dette spørsmålet, tror jeg tradisjonelle studier som lærer, lektor og sykepleiere til enhver tid vil gå vinnende ut, men med en økende grad av digitalisering i skoleverket kan også sikkerheten i disse studiene trues. Dette fordi kravet om kunnskap knyttet til digitalisering ikke nødvendigvis går hånd i hånd med den tradisjonelle oppfatningen av lærerstudiet. Konklusjonen er vel at de utdanningsløpene som klarer å tenke nytt, vil gå ut som vinnerne, mens de som holder fast ved det trygge og tradisjonelle vil bli taperne i fremtiden. Enhver student kan fint ”tenke nytt” innenfor et studiefelt på egenhånd og på den måten generere egenskaper som arbeidsmarkedet trenger.

 

MONICA BEEDER, STUDENT I SALVADOR BRASIL

– Jeg er 23 år, fra Bergen og studerer for tiden økonomi og språk i Salvador i Brasil. Jeg har tidligere studert i Norge, Nicaragua, Argentina, Spania og Kina, samt tatt vgs. i Frankrike.

 

– Hvilken kompetanse tror du blir viktig fremover?

– Jeg tror kompetanse som er relatert til den teknologiske utviklingen vil bli viktig framover. Jeg tror det blir viktigere med kompetanse innenfor datateknologi og sosiale medier, samt nye metoder innenfor salg, i tillegg til kritisk informasjonsinnhenting ettersom internett består av stadig mer informasjon.

 

– Hvordan tror du arbeidsmarkedet vil se ut om ti år?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror arbeidere vil jobbe i kortere tidsrom på hver arbeidsplass/bytte jobb oftere, samt ha mer fleksible jobber og arbeidstider. Jeg håper det blir mer fokus på kompetanse fremfor bekjentskap i arbeidsmarkedet her i Norge. Hvis ikke vil det begrense utvikling og innovasjon.

 

– Hvilke utdanningsløp blir vinnere og hvilke blir tapere i fremtiden?

– Det er vanskelig å spå framtiden, så jeg tror utdanninger som former selvstendighet, kritisk tanke og informasjonsinnhenting og lærer om hvordan øke sitt eget kompetansenivå innenfor et felt, altså lærer hvordan man lærer ting selv, vil bli viktige. – Jeg tror veldig spesifikke utdanningsløp rettet mot spesifikke oppgaver lett kan bli tapere i fremtiden. Jeg tror også at mangel på digitale kunnskaper i framtiden i større grad vil føre til problemer med å få jobb.