.

Hallo samfunnsviter

Digitalisering av offentlig sektor som karrierevei

I 17 år har Arvid Bro Thuestad jobbet med digitalisering av offentlig sektor.
  • Redaksjonen
  • Privat foto

Han jobber nå i Difi, og tror at vi om ti år har en offentlig sektor med samordnede, og ofte proaktive tjenester på tvers av forvaltningen, hvor brukerne får hva de trenger i det øyeblikket de trenger det, på den plattformen de til enhver tid bruker.

 

Thuestad kaller seg «Difis halvdanske og eneste karmøybu».

– Halvdanske fordi jeg har bodd over halvdelen av livet i Danmark, og karmøybu fordi jeg gikk mine første skritt i Sævelandsvik på vestsiden av Karmøy. Jeg emigrerte til Danmark i 1992. Her ble det til åtte år i Århus og 15 år i København. Etter 25 års storbyliv returnerte jeg i 2015 til Vestlandet og fant et nytt hjem i friluftsparadiset Leikanger ved Sognefjorden. Fortsatt er det dog sånn at jeg føler meg aller mest hjemme når jeg på Karmøy har passert «Veaslettå» og på Haringstad ser storhavet åpne seg foran meg.

 

 

Fortell litt om din faglige bakgrunn og karrieren din.

– Jeg har jobbet med digitalisering av offentlig sektor i Danmark siden jeg ble ferdigutdannet i 2000. Først på Rigshospitalet i København og deretter i de forskjellige virksomheter som til sist ble til Digitaliseringsstyrelsen.

 

– Som for så mange andre startet det med en helt annen drøm. Som 18-åring flyttet jeg til Danmark med en ambisjon om å studere journalistikk ved Danmarks Journalisthøjskole. For å ha en sjanse der, måtte jeg lære meg å skrive dansk. Etter et halvt år på skriveskole i Århus fikk jeg sjansen til å gå til opptaksprøve, men kom ikke inn, muligens fordi det eneste jeg visste om danske samfunnsforhold, var at de på dette tidspunkt, altså under første Golfkrig, hadde en fregatt i Golfen som het Olfred Fischer og at utenriksministeren het Uffe Ellemann Jensen. Det var selvfølgelig ikke nok. Dermed ble det en kandidatgrad i «statskundskab» ved Århus Universitet i stedet. Dette tilsvarer en master i statsvitenskap i Norge. Jeg studerte samtidig diverse fag på Cand.It-utdannelsen i multimedier samme sted. Etter noen år på arbeidsmarkedet fikk jeg muligheten til en journalistisk tilleggsutdannelse på Journalisthøjskolen og fungerte deretter som presse- og kommunikasjonsansvarlig i noen år.

 

 

Digitalisering medfører utfordringer som sektorene ikke kan løse hver for seg. Hvordan arbeider dere med denne utfordringen i Difi?

– I Difi har vi et motto om at «vi får omstilling til å skje». Det betyr blant annet at vi arbeider for å løse tverrgående utfordringer i offentlig sektor og for å styrke den digitale gjennomføringskraften i forvaltningen.

 

– For meg personlig har det betydd at jeg har fått lov til å bruke store deler av min arbeidstid det siste året på det vi internt i Difi har kalt målbildeprosjektet. Sammen med fantastiske kollegaer på tvers av Difi og i dialog med Skate (red.anm; Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) og markedet har vi jobbet med å etablere en felles digitaliseringsstrategi for offentlig sektor med målbilde, strategiske satsingsområder og handlingsplan. Målet er dels en mer helhetlig prioritering og finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak i offentlig sektor og sikre større grad av datadeling på tvers av offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Samtidig ønsker vi å bidra til økt innovasjon og nye innovasjons- og forretningsmodeller i offentlig sektor og styrke den digitale kompetansen for å skape en mer omstillingsdyktig offentlig sektor.

 

Den digitale utviklingen er på langt nær ferdig. Hvordan tror du den digitale offentlige forvaltningen vil være om ti år?

– Om ti år har vi en offentlig sektor som realiserer betydelige gevinster fra investeringer i teknologi og som løser tverrgående digitaliseringsutfordringer til det beste for fellesskapet. Vi har en offentlig sektor som leverer automatiserte tjenester innbyggere og næringsliv har rett på. Vi kommer til å omtale det som at vi har en datadrevet offentlig sektor hvor informasjon kun avgis én gang og hvor vi deler og gjenbruker data innenfor trygge rammer.

 

Hvor i arbeidslivet finner vi deg om ti år?

– Enten så er jeg fortsatt en del av det fabelaktige teamet som Difi er og en del av den kollektive innsats vi gjør for å omstille offentlig sektor, eller så har jeg fått lyst til å gjøre noe helt annet og kanskje kjøpt en lokal variant av et italiensk agriturismo og skriver på den boken jeg aldri fikk gjort ferdig og inn i mellom tar en tur jorden rundt på motorsykkel, eller seilbåt eller…