.

Hallo samfunnsviter

Karriereveilederen

- Jeg er stolt av å ha bidratt til å skape veiledningstjenester som har hjulpet mange mennesker til å finne sin plass i samfunnet og arbeidslivet. Det føles meningsfullt å ha bidratt til å bygge opp noe av god kvalitet, sier karriererådgiver Julie Sikin B. Jynge.
  • Redaksjonen
  • Privat

Jynge har studert kommunikasjon, ledelse, innovasjon, entreprenørskap og karriereveiledning. Hun er på vei inn i ny jobb når Samfunnsviteren snakker med henne.

 

– Jeg tjuvstartet faktisk tidligere denne måneden som leder for Karrieresenteret Hedmark. Karrieresenteret skal åpne etter nyttår. Det skal være et offentlig tilbud om karriereveiledning for voksne over 19 år og samarbeide med andre eksisterende offentlige veiledningstjenester som gjerne vil øke kompetansen sin innenfor karriereveiledning.

 

Hvilket fokus kommer du til å ha, og hvordan skal du bygge opp senteret?

– Det viktigste fokuset er å ha høy faglig kvalitet på virksomheten. Nå jobber jeg med å legge et godt grunnlag for arbeidet vi skal gjøre, og skape en tydelig faglig identitet for senteret. Vi skal skape et nytt tjenestetilbud og nå ut til hele Hedmark med det, og den jobben må vi som skal arbeide i karrieresenteret gjøre sammen med eierne våre.

 

Hva er det som er så spennende med dette karriererådgivingsfeltet?

– Verden er i kontinuerlig endring, og endringene skjer fort. I mange utdanninger er mye av det studentene lærer når de begynner å studere, utdatert kunnskap før de er ferdige med det siste året. God karriereveiledning bidrar til å fremme hver enkelt veisøkers evne til livslang læring og nytenkning om sin egen kompetanse, og det føler jeg et personlig engasjement for. Det er veldig spennende å drive læringsaktiviteter og stille gode spørsmål som utfordrer veisøkere til å fortsette å reflektere og lære av sin egen praksis gjennom hele livet. Det er ett av de bidragene jeg kan yte for å sikre at vi som samfunn er rustet for fremtiden.

 

Er arbeidsgivere mer krevende nå enn tidligere når de leter etter kandidater?

– Arbeid i dag er mer komplekst enn før. Det gjør at arbeidsgivere må se etter mye mer enn bare fagkunnskaper når de skal rekruttere nye ansatte, og det kan kanskje føles mer krevende for de kandidatene som søker jobb i dag, enn for en generasjon eller to siden. Men generisk kunnskap og karriereferdigheter har alltid vært viktig i arbeidslivet, og de kandidatene som har mer å bidra med enn bare et sterkt vitnemål, har alltid vært de mest attraktive for arbeidsgiverne.

 

Hva vet vi om arbeidsgiver- eller rekrutteringsmønster når det gjelder å søke opp elektroniske spor før de ansetter en kandidat?

– Akkurat som du bør forvente at arbeidsgivere sjekker flere referanser enn de du har oppgitt når du søker jobb, bør du forvente at arbeidsgiver også forsøker å finne ut hvem du er ved å se hva slags informasjon som finnes om deg på nettet. Jeg tror enhver som skal inngå en handel, enten det gjelder kjøp av varer, tjenester eller arbeidskraft, ønsker å fatte den beslutningen på et best mulig informasjonsgrunnlag.

 

Bør man rydde på Facebook-siden sin før man sender inn jobbsøknad?

– Nettet fanger, kan man si. Ofte er det slik at det som først er havnet på nett aldri blir borte. Generelt tenker jeg at man aldri bør dele ting som man ikke kan stå inne for eller som man ikke vet er sant, verken på nett eller andre steder. Du vil forhåpentligvis også bli klokere av livet for hver dag som går, så å jevnlig rydde i det du har postet på nettet gjennom ulike kanaler og sikre at du fremdeles står for det budskapet du formidler om deg selv, er aldri dumt. Hvis du har lagt ut ting som er relevante for jobben du søker på, men som kan få deg til å fremstå som en mindre egnet kandidat, må du være forberedt på å svare på spørsmål om det på jobbintervjuet.

 

Skal man legge inn elektroniske linker til for eksempel publikasjoner i en CV eller søknad?

– Hvis du skal gjøre det, bør det være i tilknytning til din CV, og bare hvis det er relevant for jobben du søker. Du kan for eksempel lage en egen publikasjonsliste som et vedlegg. Å bruke lenker for å gjøre det lettere for arbeidsgiver å finne fram til eksempler på ting du har produsert, kan være en god idé, og det gjelder ikke bare publikasjoner.

 

Er det uheldig med hull i CV-en som skyldes sykdom, samtidig som man har friske fjellbilder på Facebook-siden sin?

– Her vender vi tilbake til spørsmålet om hva du velger å dele på nett, og hvordan det får deg til å fremstå for omverdenen. Mange har hull i CV-en av en god grunn som det går an å forklare for arbeidsgiveren. Alvorlig sykdom kan være en slik grunn, og noen ganger kan det være like greit å ta det med i CV-en med en gang, slik at det ikke blir noe hull. Noen arbeidsgivere liker å se at du er en «stayer» som kan klare deg gjennom vanskelige situasjoner. Bilder du har delt på nett, trenger heller ikke nødvendigvis gi et dårlig inntrykk, for eksempel om du har vært ute av arbeidslivet på grunn av skader fra en ulykke og de friske fjellbildene viser at du har gjort en stor innsats selv for å trene deg opp og bli arbeidsfør igjen. Du bør likevel aldri dele bilder av deg selv på nett om du er redd situasjonen skal bli misforstått.