.

Tema

På sikkert spor

Norge er på tredjeplass når det gjelder datasikring. Kan vi slå oss til ro med det?
  • Gunn Kvalsvik
  • Illustrasjon: Dinamo