.

Ung

Ungdom og digital sikkerhet

NorSIS har publisert en rapport om ungdom og digital sikkerhetskultur, der de ser nærmere på aldersgruppen under 20 år.
  • Redaksjonen
  • Ant Rozetsky/Stocksnap

Hovedfunn

Kunnskapsnivået

Ungdom får lite opplæring i informasjonssikkerhet, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Læringsmetodene er også annerledes for undommene, enn det de er for resten av befolkningen. Der 27% av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7% av ungdommene det samme. Dette gir grunn til bekymring fordi mye av praksisen omkring informasjonssikkerhet både kunnskapsbasert og ”ferskvare”. Trusselbildet endrer seg over tid, og det samme gjør beskyttelsestiltakene. Dette krever at den enkelte får jevnlig påfyll av kunnskap om hvordan en skal sørge for at de er trygge på nett. Kun 6 av 10 sier at de vet hva informasjonssikkerhet er.

 

Verdier og holdninger

I rapporten avdekkes det at ungdommene har en lavere fellesskapsfølelse når det gjelder digital sikkerhet enn befolkningen forøvrig, og at de er mer kritiske til overvåking av deres aktiviteter på nett. De har høyere tillit til at politiet vil hjelpe dem dersom de blir utsatt for kriminalitet på nett, men samtidig mener flere at aktivistgrupper har en rolle i kampen mot slik kriminalitet, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Ungdom er opptatt av personvern, men har samtidig mye usikkerhet omkring kunnskap og ferdigheter som faktisk beskytter deres personopplysninger. Kun 4 av 10 sier at de har interesse for teknologi og IT.

 

Kjønnsforskjellen

I denne studien ble det avdekket signifikante forskjeller mellom kjønnene. Gutter er mer interessert i teknologi og IT. Jenter lærer primært av sine venner, mens gutter lærer primært av seg selv. Gutter har større tro på egne ferdigheter enn det jenter har, men har samtidig større tro på at de selv skal gjøre noe feil. Jenter oppfatter ulike aktiviteter på nett som mer risikofyllte enn det gutter gjør.

 

Kilde: NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Les også artikkelen «Naturlig sikkerhet».