.

Hallo samfunnsviter

Møt tre sosiologer og tre forskjellige yrkeskarrierer

Slik bruker Roar Førde, Eli Kristin Langset og Tove Fredheim sin sosiologi i sitt daglige virke.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Roar Førde
Arbeidssted: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Tilsynskontor Bodø

 

– Hva er din faglige bakgrunn?

– Jeg var ferdig utdannet sosiolog fra Universitet i Tromsø sommeren 1997. Jeg startet studiene ved Høgskolen i Bodø (nå Nord Universitet) i 1988, først med toårig kandidatstudium i organisasjon og administrasjon, så ettårig studium i offentlig planlegging og administrasjon. Med mellomfag i sosiologi og halvårsstudium ved Universitetet i Bergen i arbeidslivs- og organisasjonspsykologi var cand. mag-graden i boks og jeg kunne i 1995 søke om opptak på hovedfagstudiet i sosiologi. Hovedfagstudiet var i sin helhet desentralisert til Høgskolen i Bodø, så alle forelesninger mv. foregikk i Bodø. Det var veldig praktisk siden jeg hadde jobb i Bodø ved siden av studiene.

 

– Fortell hva du jobber med og hvordan du bruker faget i din arbeidshverdag.

– Jeg har siden 1999 jobbet i Arbeidstilsynet. Jeg var de første tre årene ved avdelingskontoret i Narvik og er nå ansatt som seniorinspektør ved tilsynskontoret i Bodø. Her dreier ganske mye av mine oppgaver seg om det vi kaller «saksbehandling av enkeltsaker på individnivå innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø». I dette arbeidet mener jeg absolutt å ha nytte av den faglige ballasten jeg har som sosiolog.

 

Eli Kristin Langset
Arbeidssted: Mangfold i arbeidslivet

 

– Kva er din faglege bakgrunn?

– Eg er cand.polit. sosiologi frå Universitetet i Oslo, arbeids- og organisasjonssosiologi, Sociology of Small Island Societies, Universitetet i Reykjavik,  PPU ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

-Fortel kva du jobbar med og korleis du bruker faget ditt virke.

– Eg arbeider som dagleg leiar av ei ideell stifting. Vi arbeider med undervisning, vegleiing, utgreiingar og internasjonale utviklingsprosjekt knytt til arbeidsliv og mangfald.

 

– Faget mitt er svært nyttig å ha som leiar av ein organisasjon, både med tanke på dei meir tekniske sidene, altså kjennskap til arbeidslivet i Noreg, lovverk og strukturar, kommunikasjon og samarbeid med tilsette og samarbeidspartnarar, og oppdrag som inneber å nytte samfunnsfaglege forskingsmetodar og å sette seg inn i andre si forsking på aktuelle fagfelt.

 

– Kjennskap til systematikk, analyse, kritisk tenking, og ikkje minst erfaring med å gjennomføre komplekse prosjekt, er noko eg har stor nytte av i arbeidet mitt. Sosiologien er på mange måtar ei «verktøykasse» der ein kan trekke ut det ein treng til aktuelle arbeidsoppgåver.

 

Tove Fredheim
Arbeidssted: Barneombudet

 

– Hva er din faglige bakgrunn?

– Jeg har mellomfag i sosiologi, mellomfag i statsvitenskap og økonomi- og administrasjon fra høgskole. I tillegg til dette så har jeg 30 studiepoeng i allmennfag, inkludert Examen philosophicum, ledelsesstudium i barnevernledelse og personalutvikling og ledelse, arkivistikk fra Bibliotekhøgskolen og et IT-studium fra BI (30 studiepoeng).

 

– Fortell hva du jobber med og hvordan du bruker faget din arbeidshverdag.

– I dag jobber jeg som rådgiver på HR og økonomi hos Barneombudet. Ble tilsatt i desember 2017.

 

– Sosiologi er svært viktig for å forstå de man samhandler meg og ta andres perspektiv. Det er viktig i kommunikasjon med andre man møter, kollegaer og samarbeidspartnere. Statsvitenskap er nyttig nå når jeg arbeider i staten.

 

– Før jeg begynte her, var jeg leder i en kommunal virksomhet i nesten syv år. Det veldig nyttig med mellomfaget i sosiologi når jeg var leder. Jeg nyttet faget aktivt for å få avdelingen til å samhandle og kommunisere bedre. Det viste seg å ha positiv effekt. Nå har jeg også en økonomisk utdanning og har jobbet med økonomi i alle jobbene jeg har hatt i over 20 år.