.

Tema

Krenka eller lettkrenka?

Det jobbes systematisk for å redusere omfanget av mobbing og krenkelser i skoler og arbeidsliv, men likevel foregår det mobbing og trakassering. Er nulltoleranse et ideal vi må fortsette å kjempe for, eller blir vi bare lettere krenket nå enn før?
  • Redaksjonen
  • Illustrasjon: Dinamo