.

Dybde

– Bærekraft betyr lønnsomhet

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.
  • Gunn Kvalsvik
  • Rawpixel/Storebrand/Pxhere

Lederen for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, er tydelig engasjert når han skal forklare hvorfor lønnsomhet i selskaper henger så tett sammen med å navigere etter FNs bærekraftmål.

 

– Vi er en av få kapitalforvaltere i Norden som har en egen avdeling med bærekraftanalytikere som kontinuerlig vurderer selskapene vi investerer i. Dette gjør vi altså ikke fordi vi skal redde verden, men fordi det lønner seg, sier han med et stort smil.

 

Tverrfaglig team

Storebrands bærekraft-team består av syv personer, alle med forskjellig bakgrunn og utdanningsløp. Tverrfaglighet er viktig. Gode analyser krever bredt blikk, og det jobbes både med likestilling, korrupsjon, fattigdomsbekjempelse, klima og miljø; rett og slett, alle de viktige bærekraftmålene.

 

– Visste du at det er en klar sammenheng mellom det å ha flere kvinner i ledelsen eller styret i en bedrift og bedriftens lønnsomhet? Analyser som er hentet fra tusenvis av bedrifter underbygger dette. Her må jeg presisere at vi forholder oss til korrelasjon, og ikke kausalitet. Vi vet altså ikke helt årsakssammenhengen, men fordi analysen er basert på tusenvis av bedrifter, ser vi tydelige mønster, forklarer storebrandlederen.

 

Matthew Smith har selv en bred bakgrunn. Han har bachelorgrad både i statsvitenskap og engelsk litteratur. I tillegg har han en mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM) fra Universitetet i Oslo. Han gjorde feltarbeid og skrev senere om korrupsjon og skogproduksjon i Kambodsja.

 

– Jeg vokste opp i Australia, og på 1980-tallet opplevde landet flere ekstreme tørkekatastrofer. Store elver ble til små bekker og grønne landområder til tørre sletter. Dette resulterte blant annet i en bevisstgjøring rundt klima og miljøspørsmål, forteller han.

 

Med mastergraden fra SUM i hånden gikk veien til et mindre miljørådgivningsfirma for Smith, før han begynte som analytiker hos Storebrand i 2008. Hans første jobb var å hjelpe Siemens med å få bukt med korrupsjonskulturen.

 

– Storebrand jobber systematisk og er i dialog med firmaer vi har store investeringer i. Samarbeidet med Siemens var godt, og i løpet av prosessen klarte vi i fellesskap å rydde i mye ukultur og få bedriften i sunnere rammer, forklarer han.

Matthew Smith, Storebrand.
Veivalg: – Vårt mål er ikke å utelukke flest mulig selskaper, men å få dem til å endre retning, forteller lederen for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith.

 

– Er Siemens fremdeles en del av deres portefølje? Er det ikke Storebrands strategi å bare investere i firmaer som oppfølger bærekraftmålene?

– Ja, Siemens er absolutt med videre. Og ja, vi velger firmaer som holder seg innenfor målene. Vi velger som oftest å gå i dialog med selskaper som bryter med vår standard, før vi eventuelt velger å utelukke dem fra vårt investeringsunivers. Vårt mål er ikke å utelukke flest mulig selskaper, men å få dem til å endre retning. Når Statoil (red.anm.: selskapet endret navn til Equinor etter at intervjuet var gjennomført), som vi også har investert i, skal ha sin neste generalforsamling, har jeg meldt meg på talerlisten. Da skal jeg snakke om miljø og klimatiltak – fordi vi mener de bør ha et enda større fokus på dette, sier han.

 

Forvalter 720 milliarder

Storebrand investerer penger i nesten 3000 selskaper. Fondet, som er det nest største i Norge etter oljefondet, forvalter hele 720 milliarder. Pengene er spredd over hele verden, og plasseringene er basert på mest mulig lønnsomhet, justert etter klare risikovurderinger.

 

Mange store norske firmaer er i porteføljen, blant annet Statoil og Telenor. Hovedgrunnen er at de er lavrisikofirmaer, men også at de er velfungerende firmaer.

 

– Det er ikke Storebrands penger vi investerer, det er nordmenns pensjon. Dette ligger nok i ryggmargen til alle som jobber her, og dermed hviler det et stort ansvar i hvordan vi investerer disse pengene, sier Smith.

 

De siste årene har Storebrand forstått at ved å navigere etter bærekraftkriteriene oppnår de både lavere risiko og best mulig avkastning.

 

– Da jeg begynte i Storebrand, var ikke bevisstheten så klar rundt disse sammenhengene. Nå ser vi at et godt drevet selskap også følger opp flere av målene. For eksempel ser vi at korrupsjon på sikt vil undergrave velfungerende økonomi, og det skjer overalt.

 

– Dere har over 3000 firmaer i deres portefølje. Hvordan kan dere sikre dere at de ikke er korrupte eller driver på tvers av bærekraftmålene?

– Vi deler markedet inn i tre kategorier. Bedrifter vi ekskluderer fordi de er i nærheten på å møte bærekraftmålene. Deretter har vi foretak vi har et aktivt eierskap i. Dette definerer vi som dialogbaserte relasjoner, og vi ønsker å påvirke dem til å gå videre i arbeidet for å drive etisk. Den siste kategorien er bedrifter vi rater fra 1 til 100. Dette gjelder 2600 selskaper, forklarer han.

I Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer vet de at likestilling, altså flere kvinner i styret og/eller ledelsen, gir stabilitet og bedre avkastning. Derfor er FNs bærekraftmål nummer fem, altså likestilling mellom kjønnene, ett av kriteriene de navigerer etter når de skal plassere penger.

Bærekraft som en del av kjernevirksomheten

Les mer om bærekraftsatsingen i Storebrand her.

 

Storebrands oppvåkning

Matthew Smith forteller at bærekraftfokuset til Storebrand ikke er nytt, men at forståelsen for årsakssammenhengen mellom økonomi og god etikk i bedrifter har gjort at feltet har fått en viktigere og viktigere plass.

 

– Vår tidligere leder, Idar Kreutzer var den som så dette bedre enn svært mange. Nemlig at det å investere bærekraftig ikke handler om veldedighet, men også om god økonomi. Han gjorde også dette til en merkevare – altså noe som Storebrand knyttet til sin identitet.

 

– Også Storebrand har inngått partnerskap med Sustainability HUB (S-HUB). Det er vel ikke akkurat økonomisk vinning som ligger til grunn for det?

 

– Det er kanskje ikke direkte økonomisk basert, men S-HUB er en interessant aktør som inviterer til og legger til rette for nettverk og kunnskapsutveksling innenfor bærekraftfeltet. Dette vil vi selvsagt være en del av, sier han.

 

Strategien er forankret helt til topps i konsernet. De som jobber med salg av pensjoner, opplever at store kunder og bedrifter som skal tegne pensjonsavtaler til sine ansatte, etterspør bærekraft og at det er et argument som er utslagsgivende når kontrakter skal skrives.

 

– Mange er opptatt av bærekraft og det lønner seg på både på investerings- og kundesiden.

 

Signaleffekten er viktig, men til syvende og sist ser vi jo at dette gir kundene våre god avkastning, avslutter Matthew Smith.