.

Aktuelt

Kjemper for retten til å studere

Samfunnsviterne og SAIH fortsetter samarbeidet. Fokus for perioden 2017 til 2019 er å skape økt bevissthet rundt overgrep rettet mot studenter globalt. Konkret handler det om å utvikle en database som skal dokumentere studentovergrep.
  • Gunn Kvalsvik
  • PXhere, SAIH

Få har gått gjennom universitets- eller høgskolestudier uten å ha hørt om SAIH – Studentenes Akademikernes Internasjonale Hjelpefond.

 

Vi har snakket med lederen for SAIH, Beate Ødegård, og bedt henne om å gi oss en kort oppfrisker om organisasjonen. I tillegg har vi stilt henne noe spørsmål rundt samarbeidet mellom Samfunnsviteren og SAIH.

 

Ødegård forteller at SAIH er en solidaritetsorganisasjon ledet av norske studenter og akademikere.

 

– Derfor jobber vi både nasjonalt og internasjonalt med langsiktig utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med et særlig fokus på høyere utdanning. SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner eller institusjoner med lokal forankring i sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. I tillegg jobber vi for å sette høyere utdanning og utvikling på den politiske dagsorden og gjennom dette bedre rammevilkår globalt, sier hun.

 

– SAIHs visjon er at alle skal ha tilgang til inkluderende og god utdanning i en verden med rettferdig fordeling, uten brudd på demokrati og menneskerettigheter. Vi mener at god utdanning er et redskap for kritisk og konstruktiv tenkning, økt politisk bevissthet og at det styrker mulighetene for demokratisk deltagelse og medbestemmelse, noe som er viktige forutsetninger for en rettferdig samfunnsutvikling.

 

Samfunnsviterne har engasjert seg i SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid siden 2008, altså i ti år. Tidligere har støtten blant annet gått til kvinneforskningssenteret CEIMM, ved urfolksuniversitetet URACCAN i Nicaragua, forteller Ødegård.

Leder for SAIH, Beate Ødegård.

 

– Hva består det videre samarbeidet i?

– Samfunnsviterne har vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen for tre nye år som del av sin strategi for samfunnsansvar. I perioden 2017-2019 betyr det å støtte SAIHs prosjekt Student Activist Academy. Målet med dette prosjektet er å skape økt bevissthet om overgrep rettet mot studenter globalt. Altfor mange studenter verden over opplever overgrep i form av trusler, arrestasjoner, vold og utvisning for sitt rettighetsarbeid. Dessverre mangler vi i dag rapporteringssystemer som kan si noe om omfanget, og gjør at mange overgrep skjer i stillhet uten å bli dokumentert, sier hun, og fortsetter:

 

– Gjennom støtten fra Samfunnsviterne skal vi utvikle en database som skal sikre bedre dokumentasjon og økt bevissthet rundt slike overgrep.

 

– Ti års samarbeid. Er kontinuitet viktig for dere?

– Vi er svært glade over det gode samarbeidet med Samfunnsviterne, og vi opplever at vi er to organisasjoner som har mange felles verdier. Dette gjør at vi kan fortsette å kjempe sammen og bidra til å styrke akademisk frihet og ytringsfrihet globalt. Støtten til Student Activist Academy med utvikling av databasen vil bidra til å styrke det internasjonale lobbyarbeidet for studenters rettigheter og være et viktig bidrag i kampen for akademisk frihet globalt.

SAIH: Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

SAIHs mål er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Les mer om SAIH her.

 

– Hvilke andre samarbeidspartnere har dere?

– SAIH er en medlemsbasert organisasjon og vi har i dag 56 medlemmer som består av studentdemokratier ved høyere utdanningsinstitusjoner, landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler, universitetsstyrer, landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere og lokallag ved universiteter og høgskoler over hele landet. Samarbeidet ved våre medlemmer baserer seg både på økonomisk og politisk støtte, avslutter Ødegård.

 

Les mer om Samfunnsviternes arbeid med samfunnsansvar.