.

Aktuelt

Oppstartspartner med S-HUB

Allerede i prosjektfasen av Sustainability HUB (S-HUB) støttet Samfunnsviterne prosjektet. Gründer og daglig leder, Andreas Friis, mener Samfunnsviterne er modige og baner vei for nytenking.
  • Gunn Kvalsvik
  • Samfunnsviterne

– Jeg sier ikke dette fordi jeg snakker med deg, men det har vært av stor betydning for prosjektet at Samfunnsviterne har vært støttende. Ikke bare finansielt. Det har motivert meg og oss i S-HUB at foreningen har tatt dette på alvor, forankret samarbeidet internt og at de i praksis viser at de tar samfunnsansvaret helt ut, understreker Friis.

 

Bærekraft i vinden

S-HUB er en politisk og religiøst nøytral forening som ønsker å fremme et bærekraftig og innovativt samfunn, samt bidra med å påvirke politikken på bærekraftområdet på sikt. Ambisjonen og målet er å samle bærekraftaktører på tvers av bransjer og sektorer for å skape synlige og positive resultater.

 

– Organisatorisk jobber vi etter crowdfunders-modellen, og per i dag har vi rundt 15 personer som jobber frivillig. Jeg er den eneste som er fast ansatt. S-HUB inviterer til aktuelle foredrag, workshops, middager, sammenfatter rapporter og deler forskingsarbeider. Den røde tråden er kunnskapsdeling og å invitere til møteplasser. Vi operer ikke på én til én-basis, forklarer daglig leder i S-HUB.

 

– Hvor lenge har dere holdt på?

– Vi startet formelt opp for et drøyt år siden, da hadde vi hatt nesten et år med forprosjektfase bak oss. 2017 til 2019 har vi definert som oppstartsår. Motivasjonen bak gründerorganisasjonen var at vi så at Norge mangler en helhetlig interesseorganisasjon på bærekraft. En organisasjon som samler profesjonelle og organisasjoner for kunnskaps- og erfaringsdeling, sier han.

 

I følge Andreas Friis går det over all forventing. De opplever stor interesse for bærekraftfeltet, og stadig nye partnerskapsavtaler blir inngått.

 

– Driftskostnader er basert på medlemskontingenter og partneravtaler, så det er klart det er på rett vei når vi snart har 20 bedrifter og organisasjoner som har signert avtaler med oss, fastslår Friis.

Andreas Friis, gründer og daglig leder av S-HUB.

– Vi opplever rett og slett at bærekraft ikke lenger en «sideaktivitet», men at de fleste ønsker å jobbe helhetlig og strategisk

Andreas Friis
Morgensamtale om bærekraft, 22. mars: Fra venstre: Katinka Greve Leiner, Ferd Sosiale Enteprenører, Erlend Aas Gulbrandsen, Ph.D Bærekraft (INN/NHH/BI), Camilla Gramstad, Miljø- & CSR-ansvarlig, Virke og samtaleleder Andreas Friis, S-HUB.

 

Lover og regler som ramme
FNs bærekraftmål 2030 ligger i bunnen og er navigatør for S-HUBs arbeid. Det klare budskapet og føringene i målene mener Friis har gitt dem god medvind. Nye lover og forordninger blir nedfelt, og bærekraft er etterhvert noe både enkeltpersoner og foretak må forholde seg til.

 

– Bærekraft blir stadig mer aktuelt på grunn av lovendringer og trender der miljø og samfunnsansvar er satt i sentrum. Særlig blant unge, som ønsker mer mening i sin profesjonelle karriere og hvordan de lever livene sine. Vi opplever rett og slett at bærekraft ikke lenger en «sideaktivitet», men at de fleste ønsker å jobbe helhetlig og strategisk. Dette ser vi i alt fra bedrifter til Oslo kommune og Innovasjon Norge, sier lederen i S-HUB, og legger til:

 

– Grunntonen er ikke lenger hvorfor og om vi skal gjøre det, men hvordan og hva vi skal gjøre, sier han.

 

Friis forteller at i tråd med at flere signerer kontrakter, får de større interesse for sine foredrag og aktiviteter. Deres siste arrangement, som omhandlet noe så «nerdete» som måling og rapportering av bærekraft, samlet 140 deltakere, og ventelisten var sprengt.

 

– Våre arrangementer foregår gjerne i samarbeid med andre arrangører. Vi har blant annet nylig hatt et frokostmøte som vi laget i samarbeid med Samfunnsviterne.

 

– Hvordan henter dere inn foredragsholdere og samler kunnskap?

– Vi holder et øye med det meste som skjer å feltet. Alt fra forskere og deres arbeid, til erfaringsbasert kunnskap. Det kan være nasjonale krefter eller internasjonale. Vi har også egen årlig rapport. Vi håper og tror at våre medlemmer og partnere skal oppleve at de får igjen mer enn de har investert, sier han.

 

– Det står i deres statutter at dere skal påvirke politikken fremover. Er det mulig?

– Blir vi mange nok, er vi en kraft som kan påvirke, ja. Det er også interessant dersom flere fagforeninger blir like modige som Samfunnsviterne. Sammen kan vi få til svært mye, avslutter Andreas Friis.

 

Les mer om Samfunnsviternes arbeid med samfunnsansvar.