.

Hallo samfunnsviter

Digitalt spøkelse eller pur fremgangsglede?

Arbeidsoppgaver digitaliseres bort, mens nye kommer til. Her er tre antropologers opplevelser fra deres arbeidsliv og hverdag.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Marte Skjerping, Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU:

 

Opplever du at din arbeidsplass er moderne og dyktig på å ta i bruk ny teknologi?

På mitt arbeidssted jobbes det kontinuerlig med å utvikle nye, smarte teknologiske løsninger innen miljø og bærekraft. Bruk av VR-teknologi, hologrammer, digital eksamen og digitale forelesninger på tvers av landegrenser, er andre eksempler på moderne teknologi som er tatt i bruk. Samtidig kan tunge universitetstradisjoner på enkelte områder oppleves å ha en bremsende effekt når det kommer til å prøve ut ny og moderne teknologi.

 

Hvor mye har teknologi endret måten du arbeider på siden du begynte i virksomheten og frem til i dag?

Nå har jeg bare to år å vise tilbake til, men noen endringer har det vært. Innføringen av et nytt system har gjort at jeg kan utføre enkelte arbeidsoppgaver mer effektivt uten like mye papir og utskrifter som før. Bra for meg og bra for miljøet!

 

Ser du for deg at det kommer til å være behov for færre ansatte ved ditt arbeidssted i fremtiden?

Jeg tror ikke det vil være behov for færre ansatte, men at dagens stillinger og arbeidsoppgaver vil endre form. Nye teknologiske løsninger kan effektivisere dagens system og frigjøre kapasitet, som igjen kan bidra til at man får mer tid til å fokusere på alt man gjerne skulle ha gjort. Kanskje det vil bli større rom og behov for nytenking, som igjen kan føre til utvikling i positiv retning.

 

Hege Aasbø, rådgivningsfirmaet Niras Norge:

 

Opplever du at din arbeidsplass er moderne og dyktig på å ta i bruk ny teknologi?

Absolutt! Men det er samtidig et visst sprik; langt framme på noen områder, mens ikke så langt framme på andre.

 

Hvor mye har teknologi endret måten du arbeider på siden du begynte i virksomheten og frem til i dag?

For meg kanskje ikke så veldig mye – mer for mine kolleger som arbeider med modellering og beregninger innen miljø og klima.

 

Ser du for deg at det kommer til å være behov for færre ansatte ved ditt arbeidssted i fremtiden?

Nei. Jeg jobber med miljørelatert rådgivning, og det tror jeg kommer til å bli mer etterspurt, ikke mindre.

 

Ingeborg Ersdal, Helse Vest RHF:

 

Opplever du at din arbeidsplass er moderne og dyktig på å ta i bruk ny teknologi?

Jeg opplever arbeidsplassen min som moderne på mange måter. Et eksempel er at vi er flinke til å bruke video og Skype til møtevirksomhet. Men det er fortsatt forbedringspotensial på noen felt. Deler av mitt arbeid vet jeg kunne blitt lettere og mer effektivt med bruk av bedre og nyere teknologi.

 

Hvor mye har teknologi endret måten du arbeider på siden du begynte i virksomheten og frem til i dag?

I et større bilde har den nok ikke endret veldig mye på hvordan jeg jobber, men den har gjort deler av arbeidsoppgavene mine lettere å løse.

 

Ser du for deg at det kommer til å være behov for færre ansatte ved ditt arbeidssted i fremtiden?

Nei, tror jeg må være det korte svaret på slik jeg ser fremtiden. Selv om vi skulle bli supergode på teknologibruk, så får vi stadig flere og mer kompliserte oppgaver å løse. Det gjør at vi trenger enda bedre teknologistøtte i det vi gjør, men ikke færre folk.