.

Tema

Framtiden er nå

Finnes jobben din om fem år? Blir du faglig utdatert? Får du råd til å bli pensjonist? Alle spår om morgendagens arbeidsliv – henger du med?