.

Ung

Er Facebook fortsatt i tet?

Det sies at for å forstå fremtiden, må man se hva ungdom gjør. Spørsmålet er om dette også gjelder bruken av sosiale medier. Hva med den massive digitaliseringstakten og tendensene til en motkultur?
  • Gunn Kvalsvik
  • Kantar Media, Rawpixel, Bufdir

Kantar Media, tidligere Norsk Gallup, gjennomfører årlig en medieundersøkelse som måler nordmenns medievaner. Tallene og mønstrene de kommer frem til er interessante. De forteller nemlig hvordan vi navigerer i mylderet av medier, hvilke som vokser eller svinner hen, og ikke minst viser de bruksmønsteret til samfunnsgrupper.

 

Deres medieundersøkelse er derfor svært relevant dersom vi skal kunne si noe om ungdommers medievaner.

 

Medievaner 2018
Statsviter og førstekonsulent Guro Stavn i Kantar Media, forklarer at de fleste ungdommer fra 12 til 17 år i årets undersøkelse følger et mønster som har dominert de siste årene. Tradisjonelle medier som TV og papiraviser er mindre populære, mens bruk av sosiale medier vokser.

 

– Utviklingen og nedgangen hos lineær TV er imidlertid signifikant. Fra 2010 til i dag, er den mer enn halvert. Det betyr ikke at ungdom velger bort TV. De strømmer programmer de vil se gjennom strømmetjenester, og ser dem på tidspunkt de selv bestemmer.

 

-Du sier at bruk av sosiale medier vokser. Kan du forklare?

-Ja, kurven som viser bruk av sosiale medier går i motsatt retning, nemlig oppover. I alle samfunnsgrupper ser vi en klar tendens til økt bruk av sosiale medier, særlig stor er den blant kategorien ungdom. I tall betyr det at 97 prosent av all norsk ungdom er på sosiale medier daglig, sier Stavn.

Statsviter og førstekonsulent, Guro Stavn i Kantar Media.
De fleste ungdommer fra 12 til 17 år i årets medieundersøkelse følger et mønster som har dominert de siste årene, poengterer Stavn.

 

Hun presiserer imidlertid at kurven ikke er så bratt og endringene ikke like signifikante ved bruken av sosiale medier som de er ved papiraviser og lineær-TV. Økningen skjer i et mønster der man år for år bruker sosiale medier litt mer enn året før.

 

Ser man bak tallene og studerer hvilke sosiale medier som er mest populære, ser man følgende bruksmønster blant unge: Facebook er i tet, da hele 87 prosent forteller at de er innom daglig. 83 prosent av de spurte ungdommene er innom Snapchat hver dag. Deretter følger Instagram, som kan skilte med 67 prosents daglig bruk, og til sist Twitter med kun 11% daglig bruk.

 

Digitale og teknologiske nyvinninger
Tallmaterialet Kantar Media sitter på, viser at tallene om hvilke sosiale medier som er mest populære er ganske stabile. Dette gjelder både med tanke på hvor mange som bruker flatene, og hvilke samfunnsgrupper som bruker dem.

 

-Noen sier at Facebook er mindre populær blant ungdom enn tidligere. Stemmer dette?

-Det er ikke korrekt. Den største endringen i bruksmønster er at Facebook som «åpen vegg» brukes på en annen måte, muligens fordi stadig flere kommersielle aktører har overtatt. Samtidig ser vi en markant økning i bruken av Messenger. I vår siste undersøkelse sier faktisk hele 41 prosent at de er på Facebook på grunn av at de bruker Messenger.

 

-Det har skjedd og skjer stadig teknologiske og digitale nyvinninger. Har dere sett at dette har påvirket mediebruken?

-Det mest revolusjonerende var da smarttelefoner kom på markedet for ti til elleve år siden. Da kunne vi se endringer fra måned til måned, og veksten gikk særlig i favør av sosiale medier. Det er ikke så rart, kanskje. Folk kunne være på sosiale medier på trikken, eller mens de ventet på tannlegekontoret. Blant annet ble videoer strømmet via mobil enormt populært.

 

De senere årene har det imidlertid ikke vært så veldig store endringer i bruken av sosiale medier. Det viktigste, ifølge Stavn, er at det har økt år for år.

Minutter brukt på internett en gjennomsnittsdag etter alder, for perioden 2009-2017.

En motkultur
Flere begynner å stille seg kritiske til skjermbruk. Vi leser og hører om at mindre samfunnsgrupper har valgt analoge telefoner fremfor smarttelefoni.

 

Begreper som tidstyv, manglende tilstedeværelse, nettroll, netthets, falsk informasjon og færre fysiske sosiale møter er bare et lite knippe av de negative utsagnene som knyttes opp mot hva mediene gjør med oss som mennesker. Selveste Facebook-gründeren, Mark Zuckerberg, har kastet seg på debatten. Det samme har eieren av Tesla, Elon Musk.

 

I Kantar Media ser de imidlertid ikke noe tegn i sitt tallmateriale på at en slik motkultur har satt sine spor, verken blant ungdom eller hos de andre samfunnsgruppene.

 

– Dette er ikke noe vi ser noen tendenser til i tallene. Snarere tvert imot. Sosial mediebruk blant ungdom øker, år for år. Det er på disse flatene ungdom ser ut som de trives. Som vi vet tar det tid å endre kultur, selv om ny teknologi gir oss gode muligheter til nettopp dette. Et godt eksempel er tekst-TV, som levde mange år etter at den logisk sett skulle vært død.