.

Aktuelt

Du har fått en venneforespørsel

I Norge er dobbelt så mange venn med sjefen på sosiale medier sammenliknet med våre naboer i Sverige og Danmark. Er det egentlig greit å ha sjefen som venn på Facebook?
  • Gunn Kvalsvik
  • Ranstad, StockSnap

Randstad er et internasjonalt rekrutteringsbyrå med kontor også i Norge. For å holde seg oppdaterte på bevegelser i arbeidstakergruppen, gjennomfører de jevnlig en global arbeidsmarkedsundersøkelse som heter Randstad Workmonitor.

 

Deltakerne i undersøkelsen er totalt 25 000 arbeidstagere fra 34 land. Personene er mellom 18 og 67 år og de er ansatt i offentlig og privat sektor. I deres siste undersøkelse har de blant annet spurt hvorvidt de er venn med sjefen på sosiale medieflater som Facebook og Instagram.

 

Resultatet viser store forskjeller mellom landene. Mens 44 prosent av de norske ansatte svarer at de er venn med sjefen på sosiale medier som Facebook og Instagram, oppgir kun hver fjerde svenske og danske arbeidstakere det samme.

 

Venn med arbeidskollegaer
Norske arbeidstakere er også langt over snittet når det gjelder vennskap med arbeidskolleger på sosiale medieflater. I følge Randstad svarer hele tre av fire nordmenn at de er venner med arbeidskolleger på Facebook eller Instagram. Snittet globalt er på 61 prosent. Et interessant funn er at typiske fremvoksende økonomier som Kina, Brasil og India topper lista, da over 80 prosent av informantene er venner med kollegaene sine.

 

Dette i stor kontrast til mer etablerte og konservative økonomier som Sveits, Japan og Frankrike. Her er kun 10 til 20 prosent venner med kolleger på sosiale medier.

– Det er, slik jeg ser det, ikke negativt ved å være venn med sjefen på sosiale medier, men det er viktig å tenke igjennom at man på noen sosiale medier eventuelt slipper sjefen inn på sitt privatliv og om dette er noe man er komfortabel med.

Camilla Grana, Ranstad.
Konserndirektør i Randstad Camilla Grana, mener at nordmenns positive holdning til vennskap med sjefen på sosial medier handler om at vi er et relativt lite og åpent land, med en flat struktur som også gjenspeiler seg i arbeidslivet.

 

Forklaringen til at nordmenn er mer åpne for vennskap på sosiale medier har ifølge Camilla Grana, konserndirektør i Randstad Norge, noen klare forklaringsvariabler:

 

– Først og fremst er vi et relativt lite og åpent land, med en flat struktur som også gjenspeiler seg i arbeidslivet. I tillegg har vi en langt mer uformell arbeidsform med tettere relasjoner og med større fleksibilitet for arbeidstakere enn andre kulturer.

I følge Randstad svarer hele tre av fire nordmenn at de er venner med arbeidskolleger på Facebook eller Instagram. Snittet globalt er på 61 prosent.

SYV RÅD FOR BEVISSTHET RUNDT SKILLET MELLOM DET PRIVATE OG DET PROFESJONELLE I SOSIALE MEDIER

Her er rekrutteringsselskapet Randstads tips og råd for smart oppførsel på sosiale medier, om du er venn med sjefen eller ei:

 

  1. Før du godtar eller sender venneforespørsel til en sjef eller kollega, bør du sjekke hva som er vanlig i bedriften.
  2. Ta en regelmessig opprydning på din egen side, de fleste av oss har et skjelett eller to i det digitale skapet. Det er ikke sikkert det er alt i historikken du ønsker at sjefen eller kollegaen skal lese.
  3. Bruk kontoens personverninnstillinger bevisst. For eksempel kan du kontrollere og godkjenne hva andre legger ut på din side, eller hva slags innlegg du blir tagget i.
  4. Vær bevisst din lojalitetsplikt som arbeidstager. Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk på hvor du jobber.
  5. Husk at alt du publiserer på sosiale medier kan sees i lys av jobben og arbeidsplassen din.
  6. Du kan samle alle arbeidskolleger i en egen gruppe på Facebook eller Instagram, og dermed bestemme hva slags oppdateringer de får se. Husk at et privat bilde eller en meningsytring du publiserer ikke alltid kan falle i like god jord hos sjefen som hos en kollega.
  7. Hvis du synes det er ubehagelig å motta en venneforespørsel fra en kollega eller sjef på Facebook eller Instagram, forklar vennlig at du bruker disse som private nettverk. Send heller en invitasjon på LinkedIn.

 

Grana forteller at hun etter over 20 år i rekrutteringsbransjen har erfart hvordan den flate strukturen forvirrer både ledere og medarbeidere som rekrutteres inn utenlands fra. For lederne kan det dreie seg om at norske arbeidstakere ikke uten videre gjør det de blir bedt om og gjerne tar en diskusjon med sjefen i forbindelse med beslutningsprosesser. For medarbeiderne kan det handle om forundring over at norske sjefer er åpne og inviterer til dialog.

 

– Det er, slik jeg ser det, ikke negativt ved å være venn med sjefen på sosiale medier, sier Grana, men det er viktig å tenke igjennom at man på noen sosiale medier eventuelt slipper sjefen inn på sitt privatliv og om dette er noe man er komfortabel med.

 

– På den ene siden lærer man hverandre bedre å kjenne og da er det også enklere å snakke med hverandre i hverdagen. Gode relasjoner er alltid et godt utgangspunkt for godt samarbeid på arbeidsplassen. Råd og input fra sine medarbeidere er i all hovedsak bra for en leder. På den andre siden er det kanskje ting du ikke i utgangspunktet ønsker å dele med så mange andre, og spesielt ikke sjefen.

 

Selv er hun ikke venn med sine ansatte.

 

– Jeg er faktisk ikke det, men det er mest fordi jeg ikke er så aktiv på Facebook som privatperson. Jeg er derimot aktiv på selskapet sin lukkede Facebook gruppe, som en flott arena for alle i selskapet å og kommunisere med hverandre på. På LinkedIn har jeg et stort nettverk av jobbrelasjoner.