.

Aktuelt

Målrettet kommunikasjon i innlandet

Våre sosiale medievaner granskes med lykt og lupe. Parameterne alder, interesser, verdier og tidsbruk er interessante. Løten kommune, i samarbeid med Arena Innlandet, bruker Snapchat for å nå særlig yngre jobbsøkere.
  • Gunn Kvalsvik
  • BI, Løten kommune, Privat

Cecilie Staude, som er forsker og foreleser ved Handelshøgskolen BI, sier at virksomheter først og fremst må forholde seg til at alle medieplattformer har sitt eget uttrykk og egen «kultur». Det er altså ikke sånn at informasjonen som legges ut på en medieflate automatisk kan og skal overføres til en annen.

 

– Mitt råd til Løten kommune og Arena Innlandet er at budskapet må skreddersys med hensyn til målgruppen som skal nås. Formen budskapet formidles i må videre forholde seg til mediet det skal publisere på, sier hun.

 

Staude snakker om den «virale effekten», og referer til at tekst, bilde eller film kommuniserer sterkere enn bare tekst. Målet er å kommunisere slik at det skapes en relasjon til brukerne. For å få dette til, må man vite hvem målgruppen er og hvilke uttrykk som når frem.

 

– Kunsten er, uansett plattform, å få de i andre enden til å føle seg sett og viktige. Ved å plassere budskapet feil eller kommunisere utydelig oppnår man ingen effekt. I verste fall kan resultatet bli negativt for virksomheten, fortsetter hun.

 

Skreddersøm
Når Løten kommune og Arena Innlandet velger Snapchat som kanal for å mer målrettet nå yngre jobbsøkere, er det både logisk og fornuftig basert på det vi vet om Snapchat. Mediet, som finnes i form av en app, har nemlig siden oppstarten valgt å fokusere på alderssegmentet 16 til 20 år.

 

Dette avspeiler seg også i statistikkene. De viser at svært mange ungdommer bruker Snapchat. Noen tall vitner om at det gjelder hele 78 prosent av de yngre. Appen til Snapchat har 190 millioner daglige brukere på verdensbasis.

 

Sigrid Friis Ruud, kommunikasjonsrådgiver i Løten kommune, forteller at de siden mars i år har benyttet seg av Snapchat.

 

– Vi gjør dette i samarbeid med Hamar kommune, Stange kommune, Ringsaker kommune, samt en rekke private bedrifter. Arena Innlandet er navnet på dette større samarbeidsprosjektet i Hamarregionen. Kvinnen bak er HR-sjef i BoligPartner, Marianne Aasvestad Hoel, som luftet ideen om å lage en felles Snapchat for å annonsere ledige jobber i regionen.

- Kunsten er, uansett plattform, å få de i andre enden til å føle seg sett og viktige. Ved å plassere budskapet feil eller kommunisere utydelig oppnår man ingen effekt. I verste fall kan resultatet bli negativt for virksomheten, sier Cecilie Staude.

– Vi skal ikke glemme de andre kanalene, vi er jo også på Instagram og Facebook. Men det er noe lekent og gøy med Snapchat. Det utfordrer både meg og de andre som skal være med i snuttene. Budskapet må tilpasses mottakerne. En 20-åring er noe annet enn en 50-åring.

Sigrid Friis Ruud, Løten kommune.
Sigrid Friis Ruud, kommunikasjonsrådgiver i Løten kommune, forteller at de siden mars i år har benyttet seg av Snapchat.

 

Entusiastisk forteller Ruud om hvordan Snapchat som medium gir dem muligheten til å lage levende jobbannonser. I tillegg til å fortelle om en konkret jobb, får man muligheten til å vise frem arbeidsplassen og stedet.

 

– Sett i forhold til folketallet, at vi kun har vært aktive et halvt års tid, og at ingen ressurser er brukte på annonsering, er 2000 følgere et respektabelt tall, forklarer Sigrid Friis Ruud.

 

Hvor godt funker det?
De som er ansvarlige for Snapchat-kontoen møter hverandre jevnlig for å utveksle erfaringer, diskutere fremtidsplaner og evaluere status. Så langt er de fornøyde, men de ser at de trenger å gjøre noen grep for å kunne måle den faktiske effekten. Det er også mye man skal lære om for eksempel tidsrammer og innpakning. Uansett er det i alle fall lettere nå enn det det var i starten.

 

-Vi sitter stort sett alene på hvert vårt arbeidssted med oppdraget, og det er godt å ha noen andre å dra veksel på. Akkurat nå diskuterer vi at vi må foreta oss noe som gir oss muligheten til å se hvor mange som for eksempel klikker seg videre fra den konkrete snappen og til jobbannonsen, sier Ruud.

 

De var den første bedriften som brukte mediet i en slik sammenheng, og er også i dialog med Snapchat Norge om videre utvikling.

 

Selv innrømmer kommunikasjonsrådgiveren at hun trives med å bruke Snapchat. Det gir rom for kommunen til å ikke være så trauste og formelle.

 

– Vi skal ikke glemme de andre kanalene, vi er jo også på Instagram og Facebook. Men det er noe lekent og gøy med Snapchat. Det utfordrer både meg og de andre som skal være med i snuttene. Budskapet må tilpasses mottakerne. En 20-åring er noe annet enn en 50-åring.

 

Arena Innlandet og Ruud har gjort et riktig grep ved å satse på Snapchat. Statistikk viser at ungdom ikke bare utnytter seg av Snapchat, de tilbringer også mye tid med «å være» på appen. Mer konkret viser statistikk at brukerne i gjennomsnitt sender 25 snapper, og er aktive 30 minutter hver dag.

 

Kampen mellom sosiale medier
Det er en kamp mellom de sosiale mediene om å vinne flest mulig følgere. Cecilie Staude hevder at Snapchat kommer til å bli en av de viktigste markedskanalene de neste årene.

 

Staude mener at appens utvikling og innovasjonstakt er dynamisk og god, og at antall brukere ser ut til å øke som en konsekvens av dette. En måte å lykkes i mediekonkurransen er nemlig å regelmessig oppdatere seg, og komme med nye, vellykkede og unike funksjoner. En slik utvikling er også interessant for annonsører.

 

– Utviklingen den siste tiden viser at Snapchat seiler frem som den mest interessante sosiale mediekanalen. Dette kan også baseres på at eldre kanaler, som for eksempel Facebook, ikke har mer å hente.

 

– Snapchat har vokst fra å være en ungdomskanal til å nå stadig flere aldersgrupper. De siste tallene jeg har sett viser faktisk at veksten er størst i gruppen 60 år og oppover. Mitt råd nå som stadig flere kaster seg over mediet, er å kommunisere på en rett måte, sier Staude.

 

En god ide, mener BI forskeren, er å ta ungdommen selv med når budskap på Snapchat skal utformes:

 

– På BI involverer vi studenter i vår kommunikasjon på Snapchat-plattformen. Ungdomsgenerasjonen er kjent for å ha kort tålmodighet, de siler ut og velger bort. Får du en sjanse, ikke misbruk den ved å «poste» noe som ikke når frem, avslutter Cecilie Staude.