.

Ung

Født sånn eller blitt sånn?

Det samme året som Samfunnsviterne så dagens lys, ble tre personer født. Ingen visste at de 25 år senere skulle ende opp med utdanninger innenfor nettopp samfunns- eller humaniorafag. Deniz, Sofia og Birgitte er samstemte i en ting; de har god tro på at fagene våre vil ha en plass også i fremtiden.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Deniz Zelihic

 

Hvorfor valgte du å studere samfunns- eller humanistiske fag?

Planen siden barneskolen var å satse på å bli en utøvende klassisk pianist. Det er imidlertid et veldig tøft område å satse på, som ofte kan føre til en usikker fremtid. Jeg fikk interesse for pedagogisk-psykologisk rådgivning, som er et like meningsfylt og spennende fagfelt for meg, med gode utsikter for jobb og videreutvikling. Kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av studiene har vært verdifull både for min personlige vekst, og for arbeidet jeg utfører på min arbeidsplass.

 

Er du i jobb, og mener du den matcher utdanningen din?

Absolutt! Jeg var heldig å få to jobbtilbud mens jeg skrev masteroppgaven. Utdanningen jeg valgte å ta, har også åpnet veldig mange dører for meg, og jeg oppdager stadig flere spennende muligheter der ute. Jeg jobber nå som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Skedsmo kommune. Jeg kan trygt hevde at utdanningen matcher utmerket med mine arbeidsoppgaver. Fra mars 2019 går jeg imidlertid over til en stipendiatstilling ved Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus. Her tror jeg særlig fagene statistikk og metode fra masterutdanningen kommer til nytte.

 

Hvor i arbeidslivet finner vi deg om 25 år?

Da er jeg forhåpentligvis ansatt som professor ved Universitetet i Oslo eller som forsker ved et forskningsinstitutt. Målsettingen er å bidra med å utvikle ny kunnskap som kan være til fordel for barn, unge og voksne som befinner seg i en vanskeligstilt livssituasjon. Jeg er særlig interessert i forskning på sjeldne diagnoser og hvordan det å ha en sjelden diagnose påvirker livs- og familiesituasjonen. I tillegg er jeg interessert i hvordan vi best kan forstå og behandle psykiske lidelser hos mennesker.

 

Hvilken plass tror du våre fagdisipliner vil ha fremover?

Jeg tror samfunnsvitenskapelige fag så vel som humanistiske fag har, og vil ha, en stor betydning for samfunnet fremover. Vi har stadig behov for mer kunnskap om samspillet mellom individ og samfunn, og hvilke faktorer som påvirker dette samspillet. Eksempelvis kan man si at det er like viktig å forstå de psykologiske mekanismene bak våre beslutninger som hvordan politiske beslutninger former vårt samfunn og vår hverdag. I tillegg er det sentralt at vi også utvikler vår forståelse for andre land, språk og kulturer – vi lever jo tross alt i en mangfoldig verden! Jeg tror derfor at disse fagdisiplinene beriker våre liv og utvikler vår forståelse, og bidrar med å supplere naturvitenskapen på en unik måte.

 

Sofia Moen

 

Hvorfor valgte du å studere samfunns- eller humanistiske fag?

Jeg valgte å studere samfunnsfag på grunn av interesse for faget. Jeg tenkte ikke noe særlig på karriere eller lignende da jeg begynte å studere, men valgte fag jeg syntes var spennende.

 

Hvilken jobb kommer du til å sikte på når du har levert din master?

Jeg ønsker å jobbe innen samfunnssikkerhet, og dette er et fagområde jeg ser det kommer være et større behov for i fremtiden. Jeg synes konsulentbransjen er veldig spennende, og ønsker å arbeide med det i tiden fremover.

 

Hvor i arbeidslivet finner i vi deg om 25 år?

Hvem vet. Fordelen med samfunnsfag er at det er mange forskjellige muligheter. Selv om jeg håper på å jobbe med samfunnssikkerhet er det vanskelig å si hvor jeg vil være eller hva jeg vil gjøre, da fagfeltet er svært bredt og dekker mange forskjellige områder.

 

Hvilken plass tror du våre fagdisipliner vil ha fremover?

Jeg tror samfunns- og humanistiske fag kommer til å bli mer relevante i tiden fremover. Verden blir mer kompleks, og vi møter utfordringer som ikke lar seg løse med kun teknisk forståelse. Betydningen av disse fagene har ofte blitt undervurdert sammenlignet med realfag, men jeg føler samfunnet de siste årene har fått en økt forståelse for nødvendigheten av interdisiplinære tilnærminger for å håndtere samfunnsmessige problemer.

-Jeg tror samfunns- og humanistiske fag kommer til å bli mer relevante i tiden fremover. Verden blir mer kompleks, og vi møter utfordringer som ikke lar seg løse med kun teknisk forståelse. Betydningen av disse fagene har ofte blitt undervurdert sammenlignet med realfag, men jeg føler samfunnet de siste årene har fått en økt forståelse for nødvendigheten av interdisiplinære tilnærminger for å håndtere samfunnsmessige problemer.

Sofia Moen

 

Birgitte Venæs

 

Hvorfor valgte du å studere samfunns- eller humanistiske fag?

Det var tilfeldig at jeg endte opp på humanistiske studier, siden jeg har vært usikker på hva jeg vil gjøre fremover. Jeg visste kun at jeg ville jobbe med mennesker. I en tid hvor verden utvikler seg teknologisk i rekordfart, er det mellommenneskelige aspektet fortsatt umulig å konstruere.

 

Hvilken jobb kommer du til å sikte på når du har levert din master?

Jeg har ikke siktet meg på noe spesifikt, men det blir fort administrasjon, handel eller reiseliv. Jeg skrev ferdig min masteroppgave i historie før jul og tenker å ta en bachelor i japansk til høsten. Drømmen er å kunne bruke min kunnskap om det japanske språket i jobben min. Derfor er også tolk og oversetter noe jeg kan se for meg å jobbe med.

 

Hvor i arbeidslivet finner i vi deg om 25 år?
Da er jeg forhåpentligvis å finne i et selskap eller i en stilling der jeg jobber sammen med interessante og fine mennesker.

 

Hvilken plass tror du våre fagdisipliner vil ha fremover?

Som sagt tror jeg det humanistiske fagområdet er uerstattelig med tanke på medmenneskelig interaksjon. Vi trenger flinke og interesserte humanister i arbeidslivet!