.

Lederen kommenterer

Samfunnsviterne fyller 25 år i år!

Merete Nilsson kommenterer

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Samfunnsviterne har vokst jevnt og trutt siden den gang. De 13 500 medlemmene foreningen har i dag har høyere utdannelse innenfor et vidt spekter av fag og retninger innen samfunnsvitenskap og humaniora.

 

I en virkelighet der mange andre fagforeninger opplever utflating og nedgang i medlemstallet, fortsetter Samfunnsviterne å vokse. I 2018 hadde vi en medlemsvekst på 4,1 prosent. Målt i antall hoder er vi den foreningen i Akademikerne som vokser mest.

 

Denne utgaven av Samfunnsviteren er en del av jubileumsmarkeringen. Vi har blant annet intervjuet en av de som har vært medlem helt siden 1994, Anne Folkvord.

– Med den utviklingen vi er inne i nå, med teknologi og digitalisering, trenger vi vårt blikk og våre analyser. Vi kan rett og slett gjøre en forskjell ved å tenke større tanker, sier Folkvord om samfunnsvitenskapens betydning i dag.

 

Vi har også snakket med tre unge medlemmer som ble født i 1994 og som forteller hvorfor valgte utdanning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

 

I jubileumsåret 2019 vil vi benytte anledningen til å reflektere over samfunnsvitenskapens betydning i dagens og framtidens samfunn og arbeidsliv. Gjennom sine jobber bidrar de med viktig kunnskap og innsikt. I en stadig mer kompleks verden som preges av politisk uro, globale miljøutfordringer og rask teknologisk utvikling, er samfunnsvitenskapens bidrag viktigere enn noen sinne, i tett samspill med de andre vitenskapene.

 

I jubileumsåret kommer Samfunnsviterne til å arrangere flere faglige arrangementer rundt om i landet i form av frokostmøter, og det blir en «jubileumsutgave» av den årlige PREMISS-konferansen i slutten av oktober, rett i forkant av landsmøtet. Følg med på vår Facebook-side og se hva som skjer! Ses vi?

 

God lesning!

– (…) I en stadig mer kompleks verden som preges av politisk uro, globale miljøutfordringer og rask teknologisk utvikling, er samfunnsvitenskapens bidrag viktigere enn noen sinne, i tett samspill med de andre vitenskapene.

Merete Nilsson, Leder i Samfunnsviterne