.

Aktuelt

På toppen av bilbransjen

Samfunnsviter-medlemmet Wibecke Johansen har bygget sin karriere i en mannsdominert bransje og vært heldig med en arbeidsgiver som har gitt henne muligheter underveis. Johansen håper at Samfunnsviterne kan være et sted for faglig påfyll og nettverksbygging.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat, Pexels

En tilfeldig mulighet som ble til 12 år

Med en ferdig bachelorgrad i 2005 startet Wibecke Johansen i en salgsstilling i et mindre firma. I forbindelse med denne jobben kom hun helt tilfeldig over en ledig jobb i produktavdelingen til Mercedes-Benz. Det ble starten på en lang reise i Bertel O. Steen, konsernet som importerer merker som Mercedes-Benz, Kia, Opel, Peugeot, Citroën og DS til Norge.

– I produktavdelingen jobber man i kjernen av bilbransjen, og er bindeleddet mellom fabrikken i Tyskland og forhandlerne som møter kunden hver dag. Vi jobbet med alle produktdetaljene om Mercedes-Benz og sikret at bestillingene hos fabrikkene ble slik kundene ønsker.

 

– Produktavdelingen i Bertel O. Steen. Hvordan var din kunnskap om og interesse for bil?

– Den var vel minimal, eller gjennomsnittlig. Og det var flere av gutta som synes det var morsomt å utfordre meg på dette i begynnelsen. Det de ikke visste, var at de trigget et enormt konkurranseinnsikt, så jeg bestemte meg raskt for å lære meg «alt». I løpet av noen måneder var det få som kunne sette meg på plass når det gjaldt produktdetaljer tilknyttet bilene vi selger, sier hun.

 

– Denne første jobben i Mercedes-Benz ga meg et bredt kontaktnettverk i organisasjonen, og det er relasjoner som jeg setter stor pris på i dag, tolv år senere. Det er så mange fine folk! Bertel O. Steen er en «gullklokkebedrift» – mange av de jeg møtte da, er her ennå.

– Jeg er utålmodig av natur, og jeg var heldig som hadde en leder som klarte å coache en litt overivrig ung jente fra å spille seg selv ut på sidelinjen. Han lærte meg å kanalisere energien i riktig retning, og dette er noe jeg har tatt med meg hele veien videre.

Wibecke Johansen, direktør for kundereiser og digitale flater i Bertel O. Steen.
Wibecke Johansen ble i 2017 kåret til årets unge leder i Bertil O. Steen.

 

Utålmodighet og en tidlig lederutfordring

– Jeg er utålmodig av natur, og jeg var heldig som hadde en leder som klarte å coache en litt overivrig ung jente fra å spille seg selv ut på sidelinjen. Han lærte meg å kanalisere energien i riktig retning, og dette er noe jeg har tatt med meg hele veien videre.

 

Johansen fikk sin første lederutfordring fire år etter at hun begynte i Bertel O. Steen, og rykket da opp som leder for produkt- og ordreavdelingen, som bestod av fire personer. Fra hun var 27 år hadde hun ansvar for forhandlinger om innkjøp og prisposisjonering med fabrikken, samt logistikk og lagerplanlegging.

– Jeg hadde nettopp begynt på videreutdanning på BI, et kursløp de kaller Master of Management, som er tilpasset de som allerede er i full jobb. Det ga meg et unikt påfyll som passet perfekt med at jeg ble leder for første gang.  Over tre år tok jeg en mastergrad bestående av prosjektledelse, økonomi og et fag med professor Linda Lai som het påvirkning og innflytelse. Jeg anbefaler virkelig dette. Studiet ga meg et helt annet utbytte når jeg kunne se de praktiske implikasjonene av de teoretiske tilnærmingene.

 

Johansen jobbet nesten åtte år i Mercedes-Benz importorganisasjonen, men høsten 2014 dukket det opp en helt ny utfordring internt i konsernet. Hun fikk rollen som salgs- og markedsdirektør i Bertel O. Steen Detalj, en nyopprettet stilling som hun selv måtte forme.

– Det var kjempeskummelt! Jeg gikk fra å være fagleder i en avdeling som var veletablert, og som jeg var 100 prosent trygg på at jeg mestret. Nå måtte jeg bygge reisverket selv, relatere meg til en helt ny del av organisasjonen og i tillegg lære meg nye fagområder. Det var en bratt læringskurve, og det var flere ganger den første tiden jeg lurte på om jeg kunne klare oppgaven. Men så er jeg ikke akkurat typen som gir opp ved første hindring, og jeg bet tennene sammen og jobbet meg igjennom usikkerheten.

 

– Når forstod du at du ønsket å bli leder?

– Det var ikke noe jeg hadde planlagt, men når jeg fikk muligheten første gang, oppdaget jeg at dette var noe jeg virkelig likte. Jeg er genuint nysgjerrig på mennesker og hva som gjør at de presterer som enkeltindivider og som team. Det er utrolig hva vi kan få til når alle utnytter sine styrker og vi klarer å forløse en energi som tar oss til fjelltopper vi trodde var uoverstigelige. Det er verdens beste følelse.

 

Bildirektøren innrømmer at bilverdenen fremdeles er mannsdominert. Men, sier hun, mye er i ferd med å endre seg. 

– Mye har skjedd bare i løpet av den perioden jeg har jobbet her. Tradisjonelt er det en bransje med mange godt voksne menn, men dette er i endring. Flere og flere kvinner kommer inn. Det samme gjelder deres bakgrunn og kompetanse. Vår bransje er under enorm utvikling, og vi vet at vi må styrke laget med helt nye kompetanseområder. Det er ikke uten grunn at vi vant årets stillingsannonse for 2017 med tittelen «Den siste personen som tar lappen er allerede født». Vi har en konsernledelse som er på offensiven, og et konsern som ønsker å ta en ledende rolle i den store transformasjonen bilbransjen er i.

Økende andel kvinner: Wibeke Johansen innrømmer at bilverdenen fremdeles er mannsdominert. Men mye er i ferd med å endre seg, mener hun.

 

Enda et skritt videre

Den siste forfremmelsen i Wibecke Johansens karriere kom i februar 2018. Nå er hun direktør for kundereiser og digitale flater, fremdeles i Bertel O. Steen.

 

Stillingen er nyopprettet og er en del av en større konsernomorganisering som skal akselerere bransjens transformasjon til å møte morgendagens kundeforventinger. I stillingen ligger det et ansvar om at hun skal være med på å snu en bransje som er analog, produktorientert og tradisjonell, til å bli digital, kundeorientert og tjenestefokusert.

 

Igjen fikk hun ansvar for å definere innholdet i stillingen.

– Nå er det ett år siden jeg tiltrådte denne nye stillingen, og jeg kjenner fortsatt at det kiler litt i magen hver eneste dag. Det er så enormt mange utfordringer som ligger foran oss, og det eneste vi vet helt sikkert, er at vi ikke vet hvordan bransjen vår vil se ut om to til fem år.  Vi må tørre å ta noen sjanser, og vi må sørge for at vi har nok fart. Før var det den store som slo den lille, nå vet vi at det er den raske som vinner.  Bertel O. Steen har over hundre års historie, ni bilmerker og 2.500 fantastiske ansatte. Det er en kompleks virksomhet med en stor driftsoperasjon og en enorm kunnskapsbase om verdikjeden tilknyttet bil. Dette er vår største styrke, og et herlig fundament når vi nå skal ta kapteinsrollen i usikkert farvann.

 

-Du er ingen tradisjonell samfunnsviter eller humanist, verken når det gjelder jobb eller utdanning. Hvorfor valgte du å bli medlem hos Samfunnsviterne?

– Da jeg skulle finne min fagforening, gikk jeg gjennom foreningene som ligger under Akademikerne. Samfunnsviterne var den som står nærmest min utdanning, synes jeg.

 

-Bruker du foreningen?

– Bortsett fra fordelene når det gjelder lån og lånebetingelser, så gjør jeg ikke det. Men jeg ser nå at den nye stillingen gjør at jeg trenger faglig påfyll og kanskje et større nettverk. Det håper jeg å finne blant annet i fagforeningen, avslutter hun.