.

Tema

Samfunnsviterne 25 år

Det er 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. De neste årene vil samfunnsvitenskapelig kompetanse være avgjørende for samfunnsutviklingen. Står vi de neste 25 årene foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder?
  • Redaksjonen
  • Dinamo