.

Tema

Demokrati og omstilling

I vårt moderne samfunn blir vi eksponert for omstilling både horisontalt og vertikalt, - og i en stadig raskere takt. Er omstilling den nye hverdagen? Hvordan kan vi sikre et demokrati når større strukturer omorganiseres fortløpende?
  • Redaksjonen
  • Dinamo