.

Tema

Samfunnsdebatt

Hvorfor er samfunnsvitere viktig i klimadebatten? Hvordan kan vi ivareta vår troverdighet i samfunnsdebatten når budskap og retorikk må ta høyde for et svært fragmentert mediebilde? Det er noen av spørsmålene som stilles i dette ekstranummeret av magasinet Samfunnsviteren.