.

Tema

Samfunnsvitere og klimakrisen

Naturforskere har konkludert med at klimaendringene er menneskeskapte. Nå skaper samfunnsvitere forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør og hvordan vi kan få til en nødvendig endring.

<a href=»http://samfunnsviteren.no»>Les magasinet her!</a>