.

Tema

Fagforeningers betydning for norsk samfunnsutvikling

37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier. Fagforeningenes kamper og seire har vært mange. I de siste tiårene ser man likevel en nedadgående kurve i antall fagorganiserte. Hvorfor er færre personer fagorganiserte og hvilken betydning kan dette få? Hvordan kan man motvirke frafallet?

<a href=»http://samfunnsviteren.no»>Les magasinet her!</a>