.

Lederen kommenterer

Spørsmålet om høyere utdanning er ikke et enten-eller

Vi skriver 2020, og med unntak av de som lærer seg et godt håndverk på videregående skole, kan de færreste forvente å gå rett ut i jobb etter videregående opplæring.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Vi heier på dem, det er absolutt behov for flere fagarbeidere, både innenfor helsesektoren og byggebransjen. Samtidig viser høyere akademisk utdanning seg også å være inngangsbilletten til store deler av arbeidslivet. Kompetansebehovsutvalget forventer nemlig at bortfall av arbeidsplasser og oppgaver som følge av automatisering vil gå hardest utover de med lav utdanning. Alt dette er viktige faktorer for å forklare den sterke økningen av studenter på universitet og høgskoler.

Like fullt kommer debatten om overutdanning og for mange med mastergrad opp igjen med ujevne mellomrom. Men er det egentlig rimelig å anta at de mange studentene som søker seg til høyere utdanning egentlig ønsker å ta en fagutdanning der de går ut i arbeidslivet etter videregående skole? Sikkert noen få, men for de aller fleste er dette ikke tilfelle. Studenter søker seg til høyere utdanning fordi de vil lære, utvikle seg, og på sikt få en jobb der de også kan å bidra i samfunnet. Derfor blir diskusjonen om for mange høyt utdannede en litt kunstig debatt: Høyere utdanning tar ikke potensielle fagarbeidere, det gir samfunnet kompetanse og den enkelte muligheten til å følge sine drømmer og mål.

 

– Samtidig blir livslang læring stadig viktigere fordi omstilling og endringsprosesser vil prege arbeidslivet for de fleste av oss, uavhengig om du er håndverker eller akademiker, sier Merete Nilsson.

 

 

Fagbrev, bachelor eller master – det vil sannsynligvis være behov for alle utdanningsnivåer i framtidens arbeidsmarked. Samtidig blir livslang læring stadig viktigere fordi omstilling og endringsprosesser vil prege arbeidslivet for de fleste av oss, uavhengig om du er håndverker eller akademiker. Kompetansereformen har som målsetting at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb enda lengre. Snarere enn å sette ulike utdanningsgrupper med ulik kompetanse opp mot hverandre bør vi applaudere hverandres kompetanse. Det er behov for oss alle i et arbeidsliv som i størst mulig grad skal sikre velferdsgoder og samtidig forhindre utenforskap.  En kultur der høyere utdanning er mer verdt enn en fagutdanning er en ukultur. Men det blir også feil å skape et bilde av høyere utdanning som et problem. Det avgjørende er riktig kompetanse i riktig stilling til riktig tid. Fremtidens arbeidsliv er et arbeidsliv der folk får utnyttet styrkene sine til samfunnets beste, og der kunnskap og innovasjonskraft må gå hånd i hånd med dyktig fagkompetanse.