.

Lederen kommenterer

Det nye arbeidslivet

Vi har lenge snakket om det moderne og fremtidige arbeidslivet med teknologiske nyvinninger, men dagens koronasituasjon har kastet oss inn i en omstilling preget av store endringer.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Endringene i arbeidslivet de siste månedene har vært omfattende. Det har vært alt fra å bruke teknologiske verktøy og kommunisere med hverandre fra hjemmekontor, til nye arbeidsoppgaver som følge av effektivisering og ikke minst også den usikkerheten mange opplever i egen jobbsituasjon i utsatte bransjer.

 

For mange har omstilling vært en del av arbeidslivet i flere tiår. Å beherske omstilling har blitt en av arbeidstakernes kompetanser, og under pandemien har det blitt en del av hverdagen i de aller fleste virksomheter. Omstilling har blitt viktig for å kunne opprettholde normal drift og beholde de ansatte.

 

Når fysiske møter blir digitale og kaffepraten foregår over Teams, så endrer det også tiden vi bruker på å arbeide og kommunisere med kollegaer. Kanskje gjør dette oss mer effektive, men samtidig mister vi noe av det som kjennetegner oss mennesker, den mellommenneskelige kontakten. Nettopp denne kontakten er det mange av oss som savner, og derigjennom det sosiale i et godt arbeidsmiljø.

 

Endringer som følge av omstilling krever at vi som arbeidstakere er godt rustet og har riktig kompetanse for å kunne utføre de nye arbeidsoppgavene. Samtidig er det viktig at også samfunnsvitere tørr å prøve seg innen nye områder, enten det skjer endringer i arbeidsoppgaver, om man blir permittert eller om man vurderer en ny jobb.

 

Vår egen arbeidsgiverundersøkelse fra 2019 viser at flere arbeidsgivere opplever at samfunnsvitere viser motstand mot å tenke kommersielt rundt egen kompetanse. Den kvalitative undersøkelsen kartlegger arbeidsgivers erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere, og studien viser at mange arbeidsgivere ser et stort potensial i samfunnsvitere med tanke på arbeidsoppgaver innrettet mot salg. Samtidig gir arbeidsgiverne uttrykk for at samfunnsvitere er lite interessert i å jobbe med dette. Arbeidsgiverne gir uttrykk for at de mener samfunnsvitere er gode på salg fordi de har god menneskekunnskap, stort engasjement når de tror på et produkt eller en sak, og at de har svært gode argumentasjonsevner.

 

Med bakgrunn i dette kan 2020 bli året der vi ble kastet ut i et arbeidsliv der vi må tenke nytt i anvendelsen av fagene, og samtidig omfavne et arbeidsliv der omstilling og livslang læring blir en del av hverdagen.  For omstilling og endringer i arbeidslivet kommer vi ikke utenom.