Bli medlem

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne tilbyr også medlemskap på særlige vilkår, se nærmere info på våre nettsider.

 

Er du student innenfor en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin, er du velkommen til å søke om medlemskap i Samfunnsviterne!

 

Eksempler på fagdisipliner som kvalifiserer til medlemskap i Samfunnsviterne er:

– Administrasjon/Organisasjon/Ledelse
– Filosofi/Idéstudier
– Pedagogikk
– Psykologi
– Geografi/Samfunnsgeografi
– Samfunnsplanlegging
– Sosialantropologi
– Sosiologi
– Statsvitenskap
– PR/Informasjon/Media
– Kriminologi/Offentlig rett
– Språk/Litteratur
– Arkeologi
– Kultur/Religion/Estetiske fag
– Samfunnsøkonomi/sosialøkonomi
– Historie

 

I tillegg til disse kommer en rekke andre fagdisipliner som varierer etter studiested.

 

Dersom du ikke finner ditt fag i oversikten – kontakt oss for å finne ut om du likevel kvalifiserer for medlemskap.