Aktuelt

Eldre mangler ofte digitale ferdigheter, er mindre omstillingsdyktige, oftere sykemeldt og mangler ungdommens nysgjerrighet. Har seniorer i det hele tatt en plass i et moderne arbeidsliv?

I Asker kommune drar de veksel på Difis kompetanse både som nettverksbygger og gode lederutviklingstilbud. I kommunesammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum, som skal ferdigstilles i 2020, bruker de flere av direktoratets verktøyer.

Samfunnsviternes fagsjef, Elisabeth Østreng, gir deg svaret på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til den nye tjenestepensjonsordningen.

Allerede i prosjektfasen av Sustainability HUB (S-HUB) støttet Samfunnsviterne prosjektet. Gründer og daglig leder, Andreas Friis, mener Samfunnsviterne er modige og baner vei for nytenking.

I løpet av 10 måneder har faktisk.no klart det kunststykket å nå 2,3 millioner lesere. Deres forse er at de avkler usannheter.

Samfunnsviterne og SAIH fortsetter samarbeidet. Fokus for perioden 2017 til 2019 er å skape økt bevissthet rundt overgrep rettet mot studenter globalt. Konkret handler det om å utvikle en database som skal dokumentere studentovergrep.

Advokat Geir Lippestad skriver om regler for håndtering av trakassering.

Mobbing og trakassering har forekommet i alle kulturer til alle tider. Kjemper vi en forgjeves kamp mot mobbing og trakassering?

- Alle må med dersom vi skal omstille i tråd med samfunnsendringene fremover. Særlig bør landets myndigheter gjøre flere tiltak.

Omstillingsprosesser kan ses på som mer enn en trussel. Kanskje er det også en ny mulighet? Les rådene fra Marie Toreskås Asheim, rådgiver for fag og karriere i Samfunnsviterne.

Nesten alle som har vært med i omorganiseringsprosesser, som leder eller ansatt, mener det har en høy kostnad. Hvorfor er det så vanskelig?

Samfunnsviterne forbereder seg på å møte kravene i de nye personvernreglene, som trer i kraft neste år.

Fra neste år risikerer virksomheter bøter på 160-200 millioner kroner eller mer dersom de roter med personvernet. Da trer EUs nye personvernregler i kraft. Heldigvis har vi Datatilsynet som kan guide oss.

NorSIS jobber for at sikkerhet blir en naturlig del av hverdagen for både enkeltpersoner og bedrifter. Et av de viktigste virkemidlene er bevissthet.

Hvordan jobber Statsministerens kontor når det i større og større grad stilles spørsmål ved sannhet? Vi har spurt informasjonsdirektør Trude Måseide.

Med den amerikanske presidenten i spissen stiller stadig flere kritiske spørsmål til hvorvidt media forteller sannheten. Den skeptiske bølgen har spredd seg også til forskingsverdenen og Norge; 40 prosent er usikre på forskernes objektivitet.

Forskere, politikere og media var uforberedt både da Storbritannias velgere sa nei til et videre EU-medlemskap og senere, da USA stemte frem Donald Trump som ny president. Nå prøver de samme menneskene å forstå hvorfor de ikke så hva som var i ferd med å skje.

Det europeiske fellesskapet, som i dag har navnet EU, har i 65 år hatt en viktig rolle i Europa. Jan-Erik Grindheim, som leder ja-bevegelsen i Norge, tror unionen vil overleve både Brexit og andre kriser.

Siden 1970-tallet har arbeidslivet blitt stadig mer spesialisert og kunnskapsbasert. Resultatet er at stadig flere faller utenfor. Kanskje dette er grunnen til at borgerlønn får så stor oppmerksomhet?

I Oslo har det de siste fem årene blitt etablert fire store gründerfellesskap som huser hundrevis av entreprenører, frilansere og små bedrifter. Internasjonalt kalles dette coworking spaces - på norsk ofte kalt samlokaliseringer.