Dybde

Organisasjonsgraden, altså andelen av arbeidsstokken som er medlem av en fagforening, har falt til under 50 prosent. Dette utfordrer den nordiske modellen og påvirker velferdsstaten. Spøker det for trepartssamarbeidet?

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.

Da Samfunnsviternes landsmøte i 2016 bestemte at samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens arbeid, åpnet det opp for et mer målrettet arbeid.

I følge professor Carlo Aall er det tre viktige grunner til for at vi ikke har kommet lenger i å nå bærekraftmålene: Universitetene sliter med definisjonen, forskingen er konsentrert rundt fakta og enkeltmenneskene motiveres ikke til å endre måten de lever på.

Antropologien har motivert antropologen Siri Engesæth i å medvirke til endringer i russisk atompolitikk, stoppe giftmaling under båter i Europa samt få Innovasjon Norge til å tenke nytt. Nylig ble hun kåret til en av de 50 viktigste teknologene i Norge.

For ganske nøyaktig ett år siden publiserte Fafo en undersøkelse av omfanget av seksuell trakassering blant servitører og pleie- og omsorgsarbeidere. Hadde rapporten blitt publisert i dag, etter #metoo-kampanjen, ville den trolig ha fått mye større oppmerksomhet.

Den nyvunne interessen verden har fått for seksuelt krenkende atferd kan villede oss til å tro at dette er et moderne, eller i alle fall økende, fenomen.

Fra tid til annen blusser debatten om arbeidstakeres tåleevne opp. Ordskiftet går i hvorvidt arbeidstakere er for kravstore og dermed lettkrenka, eller ikke.

Offentlig sektor omstiller som aldri før. Dette medfører ofte stress og usikkerhet. Da er det godt å vite at akademikere ofte kommer styrket ut av omstillingsprosesser.

For ti år siden ble Luftfartstilsynet flyttet fra Oslo til Bodø, og nå har regjeringen bestemt at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Hva gjør det med en arbeidsplass og de ansatte å bli tvangsflyttet?

15 år som leder i offentlig sektor inspirerte Charlotte Sørensen ved Høgskolen i Østfold til å se nærmere på lederes forvaltning av lojalitet under omstilling.

Slagordet til Difi er ”Vi får omstilling til å skje”. Spørsmålet er om direktoratet bygger sikre og vanntette skott når de får denne omstillingen til å skje.

Nøkkelen for å sikre seg mot sårbar teknologi er mer kunnskap og kompetanse. Et forsknings- og utdanningsmiljø med hovedsete på Gjøvik er det største i Skandinavia.

Teknologi utvikler seg og sprer seg på tvers av landegrenser. Det samme gjør hackerne. Vi spør: Hvor farlig er egentlig den internasjonale hackingen?

At Donald Trump flere ganger ble tatt i løgn under valgkampen styrket trolig hans troverdighet. Det motsatte skjedde med Hillary Clinton. Handler det om kjønn?

Med dagens enorme informasjonsflom er skolens oppgave utvidet til også å gi den oppvoksende generasjonen kunnskap om hvordan skille sannheter fra usannheter. En nettplattform kan være et nyttig hjelpemiddel for lærerne.

Falske nyheter har skylt som en bølge over landet vårt og skapt både debatt og uro. – Jeg tror dette handler like mye om folks ønske om endring som om tillitsbrudd, hevder medietopp Kjersti Løken Stavrum.

For noen år siden var vi overbevist om at sosiale medier ville styrke demokratiet fordi de gav alle en mulighet til å ytre seg i det offentlige rom. Bare noen år senere er den optimistiske tonen dempet.

Historikernes mantra er at hendelser har en tendens til å gjenta seg og at vi kan lære om nåtid og fremtid gjennom å se på mønstre i historiske begivenheter.

Mellom 10 og 15 prosent av nordmenn lever under fattigdomsgrensa. Ein fattigdomsforskar meiner at dagens fattigdomspolitikk handlar om meir enn dei relativt få fattige.