Dybde

Alle som tilbyr tjenester er enige om at dialog med brukerne er viktig. Kriteriene for å få det til å bli en suksess er dessverre vanskelige å avdekke. Et unntak er Bymiljøetaten i Oslo kommune som ikke bare har avdekket kriteriene, men også mestrer dem.

Vern eller fleksibilitet, eller begge deler? Vi har tatt et rettslig blikk på arbeidstidsreglenes sol- og skyggesider.

De fleste virksomheter har i dag en eller annen form for sosial samhandlingsplattform. Form, innhold og bruk varierer – blant annet basert på behov. Hvorvidt en slik plattform øker produktiviteten er heller tvilsomt.

- Jobber skiftes ut i rekordfart, men på samme tid ser vi at nye oppgaver må løses. Når det sies at 30 prosent av jobbene vi har i dag vil forsvinne innen 2040, har jeg også tro på at de vil bli erstattet med nye, sier Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde.

Få endringsprosesser skaper mer temperatur blant ansatte enn overgangen fra cellekontorer til åpent landskap. Blir man i tillegg pålagt «free-seating» og «clean desk», ligger forholdene til rette for stor uro. Hvorfor er det slik, og er det bare negativt å forlate tanken om ett kontor til hver ansatt? Hva kan vi gjøre for å lykkes med åpne landskap?

Vanskelig og kjedelig med pensjon? Nei, pensjon er spennende og viktig, mener fagsjef i Samfunnsviterne, Elisabeth Østreng.

Organisasjonsgraden, altså andelen av arbeidsstokken som er medlem av en fagforening, har falt til under 50 prosent. Dette utfordrer den nordiske modellen og påvirker velferdsstaten. Spøker det for trepartssamarbeidet?

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.

Da Samfunnsviternes landsmøte i 2016 bestemte at samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens arbeid, åpnet det opp for et mer målrettet arbeid.

I følge professor Carlo Aall er det tre viktige grunner til for at vi ikke har kommet lenger i å nå bærekraftmålene: Universitetene sliter med definisjonen, forskingen er konsentrert rundt fakta og enkeltmenneskene motiveres ikke til å endre måten de lever på.

Antropologien har motivert antropologen Siri Engesæth i å medvirke til endringer i russisk atompolitikk, stoppe giftmaling under båter i Europa samt få Innovasjon Norge til å tenke nytt. Nylig ble hun kåret til en av de 50 viktigste teknologene i Norge.

For ganske nøyaktig ett år siden publiserte Fafo en undersøkelse av omfanget av seksuell trakassering blant servitører og pleie- og omsorgsarbeidere. Hadde rapporten blitt publisert i dag, etter #metoo-kampanjen, ville den trolig ha fått mye større oppmerksomhet.

Den nyvunne interessen verden har fått for seksuelt krenkende atferd kan villede oss til å tro at dette er et moderne, eller i alle fall økende, fenomen.

Fra tid til annen blusser debatten om arbeidstakeres tåleevne opp. Ordskiftet går i hvorvidt arbeidstakere er for kravstore og dermed lettkrenka, eller ikke.

Offentlig sektor omstiller som aldri før. Dette medfører ofte stress og usikkerhet. Da er det godt å vite at akademikere ofte kommer styrket ut av omstillingsprosesser.

For ti år siden ble Luftfartstilsynet flyttet fra Oslo til Bodø, og nå har regjeringen bestemt at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Hva gjør det med en arbeidsplass og de ansatte å bli tvangsflyttet?

15 år som leder i offentlig sektor inspirerte Charlotte Sørensen ved Høgskolen i Østfold til å se nærmere på lederes forvaltning av lojalitet under omstilling.

Slagordet til Difi er ”Vi får omstilling til å skje”. Spørsmålet er om direktoratet bygger sikre og vanntette skott når de får denne omstillingen til å skje.

Nøkkelen for å sikre seg mot sårbar teknologi er mer kunnskap og kompetanse. Et forsknings- og utdanningsmiljø med hovedsete på Gjøvik er det største i Skandinavia.

Teknologi utvikler seg og sprer seg på tvers av landegrenser. Det samme gjør hackerne. Vi spør: Hvor farlig er egentlig den internasjonale hackingen?