Les også

Mediers rolle som opplyser, kritiker og vaktbikkje er viktig for et levende demokrati. Nå debatteres det om hvordan rollen har blitt forvaltet etter at Covid-19-viruset rammet oss. Jussprofessor Hans Petter Graver mener at skremselsjournalistikken vi har vært vitne til truer rettstaten.

Sterke fagforeiningar er suksessfaktoren bak den nordiske modellen. Men fagforeiningsgraden går ned og det blir stadig større skilnadar mellom kven som organiserer seg.

OsloMET tilbyr studentene sine tech.phil., ikke ex.phil. Tech.phil er et kurs som handler om teknologi og samfunn. Fagansvarlig, professor Laurence Habib, forteller at det nå jobbes for å gjøre kurset obligatorisk, i første omgang for helse- og sosialfagene.

I følge professor Tale Skjølsvik ved OsloMet – storbyuniversitetet vil trygge, lærevillige ledere være nøkkelpersoner for at fremtidens digitale arbeidsplasser skal blomstre.

Ett av FNs viktigste bærekraftmål er å utrydde verdens fattigdom. Flere rapporter viser at vi er på rett vei. Problemet er at forskjeller både mellom og internt i land stiger, noe som krasjer med bærekraftmål nummer 10, som forplikter oss å redusere ulikheter.

Med seks enkle grep pakket inn i en veileder ønsker Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), sammen med Arbeidstilsynet, å hjelpe ledere til å få bukt med seksuell trakassering i virksomheter.

I perioden frem til 2020 skal Norge redusere antall kommuner fra 428 til 358. En av dem som er først ut, er Nøtterøy kommune, som sammen med Tjøme kommune blir til Færder kommune 1. januar 2018. De ansatte i Nøtterøy kommune mener sammenslåingen har gått forbausende bra.

Har du nylig kjøpt deg vaskemaskin med innebygd programvare eller en pulsklokke som via et PC-program viser progresjonen din? Vet du hvordan helseopplysningene dine er sikret?

Et søk på internett premieres gjerne med tusenvis av treff. Heldigvis har vi algoritmer som hjelper oss å rydde og plassere det mest relevante øverst. Det vil si, det som er mest relevant for deg! Men hvorfor er ikke dette bare positivt?

Er du en del av eliten når du har en master på vitnemålet, eller fordi du arver to millioner av en gammel tante? De fleste av oss vrir seg i stolen - ikke på grunn av kunnskap og penger, men fordi få av oss ønsker identitetsmarkøren ”elite”.

Ved NTNU er fokuset på kvalitet, tverrfaglighet og bredde. Kanskje det er grunnen til at NOKUT og andre mener NTNU er et foregangsuniversitet?

Når arbeidslivet opplever at stadig flere arbeidstakere blir frilansere eller starter enkeltmannsforetak, må partene i arbeidslivet omstille seg. Tankesmien Agenda og Samfunnsviternes rapport om temaet ble sluppet under Arendalsuka.