Hallo samfunnsviter

Koronautbruddet ble starten på en ny og annerledes verden. Hva har vi lært i året som har gått? Vi har spurt to samfunnsvitere som skisserer ulike perspektiver på Norge og verden i 2020.

I mars skrev Dagens Næringsliv om frykten for en «tapt ungdomsgenerasjon» som vil stå utenfor arbeidslivet som konsekvens av COVID-19. Vi har spurt tidligere studentlagsleder Frida Skjei og rådgiver i fag og karriere, Marie Asheim om hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre at dagens unge ender opp som en tapt generasjon i koronaens tid.

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå? Er det noe som helst positivt som kommer ut av COVID-19-situasjonen? Vi har spurt lederen og studentlederen i Samfunnsviterne.

Hvorfor velger man å være organisert, og i tillegg tillitsvalgt? Vi har spurt tre medlemmer; en offentlig ansatt, en som jobber i privat sektor og et studentmedlem.

Samfunnsviterkompetanse er en ressurs for å bremse de menneskeskapte klimaendringene. Vi har snakket med en politisk rådgiver, en seniorrådgiver i Bellona og en leder i Carbon Neautral Cities Alliance om hvordan, hvorfor - og om hva fremtiden vil bringe.

Kunstig intelligens er fremdeles et ullent begrep for mange av oss. Kanskje kan «generasjon teknologi» guide oss?

Hva er likheten mellom en rådmann på Høylandet, seniorrådgivere i Helsedirektoratet og en kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen? Usikker? Her er svaret: De er alle under omstilling.

Da Anne Folkvord var ferdig utdannet i 1994, meldte hun seg inn i Samfunnsviterne, den gang Statsviternes yrkesforening. Foreningen var da inne i sitt første år. 25 år senere fyller Folkvord straks 50 år og fremdeles medlem.

Internett og sosiale medier har ført til at rollen som kommunikasjonsrådgiver har endret seg de siste årene. Møt tre medlemmer, en statsviter, en med juss- og organisasjonsutdanning og en med blandet fagbakgrunn, som forteller hvordan.

Arbeidsoppgaver digitaliseres bort, mens nye kommer til. Her er tre antropologers opplevelser fra deres arbeidsliv og hverdag.

Å engasjere seg yrkesmessig innen bærekraft og samfunnsansvar kan bety en spennende karriere. Møt tre medlemmer som jobber henholdsvis i EAT, ved Polarinsituttet og i Innovasjon Norge.

Slik bruker Roar Førde, Eli Kristin Langset og Tove Fredheim sin sosiologi i sitt daglige virke.

NAV-reformen, Norges største omorganisering, startet for 12 år siden og er fremdeles i prosess. Frode Svartvatn fra Trondheim har i alle disse årene ledet Akademikerne NAV.

- Jeg er stolt av å ha bidratt til å skape veiledningstjenester som har hjulpet mange mennesker til å finne sin plass i samfunnet og arbeidslivet. Det føles meningsfullt å ha bidratt til å bygge opp noe av god kvalitet, sier karriererådgiver Julie Sikin B. Jynge.

I 17 år har Arvid Bro Thuestad jobbet med digitalisering av offentlig sektor.

Elin Kjeldstadli Hatlestads jobb ved Likestillingssenteret på Hamar handler om å forvandle kunnskap til praktisk likestillingsarbeid. Selv hevder hun det handler om å røske opp i de underliggende strukturene som skaper forskjeller.

Tone Thingbø jobber med cybersecurity-rådgivingstjenester. Hun mener at vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.

Christian-Marius Stryken (45 år) er blodfersk gründer av Panor Public Affairs og tror at valget hans om å forlate en trygg jobb som ansatt vil lønne seg på sikt. Målet er å tjene det samme og å jobbe mindre.

Anne-Katrine Megård (31 år) har studert medievitenskap, etnisitet og mangfold og jobber i BN Bank som webredaktør og digital markedsfører. Andre kan tall, hun kjenner målgruppen.

Mens Johan Løkken studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, drømmer han om en arbeidsplass med utfordringer. Han er positiv til fremtiden og mener dagens demografiske endringer ikke er noe “farligere” enn de vi har sett før.