Hallo samfunnsviter

Internett og sosiale medier har ført til at rollen som kommunikasjonsrådgiver har endret seg de siste årene. Møt tre medlemmer, en statsviter, en med juss- og organisasjonsutdanning og en med blandet fagbakgrunn, som forteller hvordan.

Arbeidsoppgaver digitaliseres bort, mens nye kommer til. Her er tre antropologers opplevelser fra deres arbeidsliv og hverdag.

Å engasjere seg yrkesmessig innen bærekraft og samfunnsansvar kan bety en spennende karriere. Møt tre medlemmer som jobber henholdsvis i EAT, ved Polarinsituttet og i Innovasjon Norge.

Slik bruker Roar Førde, Eli Kristin Langset og Tove Fredheim sin sosiologi i sitt daglige virke.

NAV-reformen, Norges største omorganisering, startet for 12 år siden og er fremdeles i prosess. Frode Svartvatn fra Trondheim har i alle disse årene ledet Akademikerne NAV.

- Jeg er stolt av å ha bidratt til å skape veiledningstjenester som har hjulpet mange mennesker til å finne sin plass i samfunnet og arbeidslivet. Det føles meningsfullt å ha bidratt til å bygge opp noe av god kvalitet, sier karriererådgiver Julie Sikin B. Jynge.

I 17 år har Arvid Bro Thuestad jobbet med digitalisering av offentlig sektor.

Elin Kjeldstadli Hatlestads jobb ved Likestillingssenteret på Hamar handler om å forvandle kunnskap til praktisk likestillingsarbeid. Selv hevder hun det handler om å røske opp i de underliggende strukturene som skaper forskjeller.

Tone Thingbø jobber med cybersecurity-rådgivingstjenester. Hun mener at vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.

Christian-Marius Stryken (45 år) er blodfersk gründer av Panor Public Affairs og tror at valget hans om å forlate en trygg jobb som ansatt vil lønne seg på sikt. Målet er å tjene det samme og å jobbe mindre.

Anne-Katrine Megård (31 år) har studert medievitenskap, etnisitet og mangfold og jobber i BN Bank som webredaktør og digital markedsfører. Andre kan tall, hun kjenner målgruppen.

Mens Johan Løkken studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, drømmer han om en arbeidsplass med utfordringer. Han er positiv til fremtiden og mener dagens demografiske endringer ikke er noe “farligere” enn de vi har sett før.