Lederen kommenterer

At sosiale medier kan være en tidstyv kan vi alle være enige om. Likevel er det få nordmenn som ikke har minst én brukerkonto på sosiale medier og de aller fleste av oss er på Facebook. I denne utgaven av magasinet Samfunnsviteren har vi sett nærmere på hvordan sosiale medier kan brukes til å gi bedre tjenester, bedre informasjon og god dialog med målgrupper.

Livslang læring, et åpent og inkluderende arbeidsliv og omlegging av pensjonssystemet er sentrale temaer i Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår. Og alt henger sammen med alt.

Samfunnsansvar har kommet på agendaen i flere store selskaper og virksomheter de senere år. Det er nå en utbredt forståelse av at samfunnsansvar er en integrert del av selve virksomheten, og ikke bare et middel for å polere overflaten.

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har det blant annet blitt satt søkelys på kultur og verdier på arbeidsplasser og i organisasjoner. Mange gjennomgår nå holdninger og organisasjonskulturer for å avdekke og snu uønskede trender.

Alt tyder på at omstilling vil være en konstant side av framtidens arbeidsliv.

25. mai neste år innfører EU en ny forordning om personvern. Norge får også nye personvernregler fra samme dato. De nye personvernreglene blir også strengere.

- Allerede fra de første skoleårene benytter norske skoleelever PC og nettbrett til å lære og til å løse oppgaver. Er kanskje det viktigste man kan lære elevene i skolen i dag, evnen til kritisk tenkning?

Nå leser du den første digitale versjonen av magasinet Samfunnsviteren. Å publisere et magasin i digital form gir rom for andre løsninger og muligheter enn den tradisjonelle papirutgaven. Er du en ny leser av Samfunnsviteren ønsker vi deg velkommen!

Når du leser dette magasinet har foreningen vært gjennom en hektisk høst med mange store begivenheter.

Å ha fast jobb sitter hardt i den norske folkesjelen. Det er bare et par generasjoner siden den faste jobben skulle påbegynnes etter konfirmasjonen og vare en mannsalder i samme bedrift. Fortsatt anses fast jobb som et tegn på stabilitet, og pliktoppfyllelse.

Den teknologiske utviklingen endrer innholdet i folks arbeid og gir nye muligheter. Teknologien er også en utfordringer i form av bortfall av jobber, endret organisering i arbeidslivet, endrede forutsetninger for lønnsdannelsen og etterspørsel etter ny og mer kompetanse.

Norge står foran utfordringer og endringer som kommer i kjølvannet av store samfunnsendringer både her hjemme og internasjonalt. I dette nummeret tar vi en kikk på noen av de utfordringene vi som samfunn står overfor i dag.