Lederen kommenterer

2020 er året som endret Norge og verden. Året er historisk, og mange vil nok tenke tilbake på denne tiden som en periode der vi oppdaget hvor avhengige vi er av mekanismer vi verken kan styre eller har innsikt i.

Vi har lenge snakket om det moderne og fremtidige arbeidslivet med teknologiske nyvinninger, men dagens koronasituasjon har kastet oss inn i en omstilling preget av store endringer.

Vi skriver 2020, og med unntak av de som lærer seg et godt håndverk på videregående skole, kan de færreste forvente å gå rett ut i jobb etter videregående opplæring.

Den norske modellen med sentrale lønnsoppgjør og lokale tilpasninger viser seg å være overraskende robust. Fremtidens arbeidsliv ser med andre ord ut til å være her allerede - og er til forveksling lik gårsdagens.

2019 kan godt vise seg å bli året vi ser tilbake på som en «gamechanger» for klimasaken: Greta Thunberg, fly- og kjøttskam, klimastreikende ungdom, men også stadig dystrere rapporter fra FN både på klima og biologisk mangfold. Følelsen av at vi står ved et veiskille har blitt tydelig for de fleste.

Høstens opptak til høyere utdanning viste at det nye, tverrfaglige honours-programmet på Universitetet i Oslo der realfag møter humaniora, hadde like høye opptakskrav som medisin, jus og realfag. Dette kom som en overraskelse på mange. De humanistiske fagene har ikke vært bortskjemte med popularitet og positiv omtale, ei heller å bli sett på som samfunnsrelevante. Men slik trenger det altså ikke være, og stikkordene her er menneske, teknologi og kunstig intelligens (AI).

Hva er de viktigste debattene i vår tid? Og hvem kan svare på det? I denne jubileumsutgaven som markerer Samfunnsviternes første 25 år har vi gitt et knippe skribenter i oppdrag å skrive om det de ser på som viktige temaer og aktuelle saker i vår tid. Og det er jo nettopp dette som kjennetegner samfunnsvitere og humanister: å kunne si noe vesentlig om samtiden.

Økte krav til brukerretting og effektivisering av tjenester stiller store krav til omstilling, kontinuerlig forbedring og innovasjon i offentlig sektor. Ny teknologi er med på å gjøre dette mulig. Samtidig reiser effektivisering og digitalisering spørsmål ved måten offentlig sektor er organisert på.

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

At sosiale medier kan være en tidstyv kan vi alle være enige om. Likevel er det få nordmenn som ikke har minst én brukerkonto på sosiale medier og de aller fleste av oss er på Facebook. I denne utgaven av magasinet Samfunnsviteren har vi sett nærmere på hvordan sosiale medier kan brukes til å gi bedre tjenester, bedre informasjon og god dialog med målgrupper.

Livslang læring, et åpent og inkluderende arbeidsliv og omlegging av pensjonssystemet er sentrale temaer i Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår. Og alt henger sammen med alt.

Samfunnsansvar har kommet på agendaen i flere store selskaper og virksomheter de senere år. Det er nå en utbredt forståelse av at samfunnsansvar er en integrert del av selve virksomheten, og ikke bare et middel for å polere overflaten.

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har det blant annet blitt satt søkelys på kultur og verdier på arbeidsplasser og i organisasjoner. Mange gjennomgår nå holdninger og organisasjonskulturer for å avdekke og snu uønskede trender.

Alt tyder på at omstilling vil være en konstant side av framtidens arbeidsliv.

25. mai neste år innfører EU en ny forordning om personvern. Norge får også nye personvernregler fra samme dato. De nye personvernreglene blir også strengere.

- Allerede fra de første skoleårene benytter norske skoleelever PC og nettbrett til å lære og til å løse oppgaver. Er kanskje det viktigste man kan lære elevene i skolen i dag, evnen til kritisk tenkning?

Nå leser du den første digitale versjonen av magasinet Samfunnsviteren. Å publisere et magasin i digital form gir rom for andre løsninger og muligheter enn den tradisjonelle papirutgaven. Er du en ny leser av Samfunnsviteren ønsker vi deg velkommen!

Når du leser dette magasinet har foreningen vært gjennom en hektisk høst med mange store begivenheter.

Å ha fast jobb sitter hardt i den norske folkesjelen. Det er bare et par generasjoner siden den faste jobben skulle påbegynnes etter konfirmasjonen og vare en mannsalder i samme bedrift. Fortsatt anses fast jobb som et tegn på stabilitet, og pliktoppfyllelse.

Den teknologiske utviklingen endrer innholdet i folks arbeid og gir nye muligheter. Teknologien er også en utfordringer i form av bortfall av jobber, endret organisering i arbeidslivet, endrede forutsetninger for lønnsdannelsen og etterspørsel etter ny og mer kompetanse.