Tema

Koronautbruddet har vært en vekker lokalt og globalt. Sårbarhet er et av nøkkelbegrepene for å beskrive globaliseringens skyggesider. Hvordan har det gått, hva har vi lært og hvor går veien videre?

Utenforskap, diskriminering og psykiske problemer er kjente problemstillinger som det jobbes kontinuerlig med i samfunnet. Men hva skjer når en pandemi setter alt vi tar for gitt på spill? Hva får det å si for sårbare grupper og de som allerede lever i utenforskap?

I 2020 har tusenvis mistet jobben over natten som følge av COVID-19. Dette skjer samtidig som helsevesenet skriker etter flere arbeidere. For mange år siden ble det rapportert at jobber vil forsvinne på grunn av effektivisering, og i dag ønsker stadig flere sekstimersdager. Hva slags arbeidsliv vil vi se fremover?

37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier. Fagforeningenes kamper og seire har vært mange. I de siste tiårene ser man likevel en nedadgående kurve i antall fagorganiserte. Hvorfor er færre personer fagorganiserte og hvilken betydning kan dette få? Hvordan kan man motvirke frafallet?

Naturforskere har konkludert med at klimaendringene er menneskeskapte. Nå skaper samfunnsvitere forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør og hvordan vi kan få til en nødvendig endring.

Utviklingen av kunstig intelligens og "robothjelpere" har fått stadig større plass i både arbeidsliv og privatliv. Hvordan kan menneske og teknologi utfylle hverandre best mulig?

Hvorfor er samfunnsvitere viktig i klimadebatten? Hvordan kan vi ivareta vår troverdighet i samfunnsdebatten når budskap og retorikk må ta høyde for et svært fragmentert mediebilde? Det er noen av spørsmålene som stilles i dette ekstranummeret av magasinet Samfunnsviteren.

I vårt moderne samfunn blir vi eksponert for omstilling både horisontalt og vertikalt, - og i en stadig raskere takt. Er omstilling den nye hverdagen? Hvordan kan vi sikre et demokrati når større strukturer omorganiseres fortløpende?

Det er 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. De neste årene vil samfunnsvitenskapelig kompetanse være avgjørende for samfunnsutviklingen. Står vi de neste 25 årene foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder?

Sosiale medier påvirker oss enten vi liker det eller ikke. Det har for lengst blitt en levevei for mange, hvor det jobbes iherdig med å få til god dialog med kunder og brukere. Finnes det en klar og tydelig oppskrift på suksess?

Finnes jobben din om fem år? Blir du faglig utdatert? Får du råd til å bli pensjonist? Alle spår om morgendagens arbeidsliv – henger du med?

I 2015 skrev Norge under på FNs 17 bærekraftsmål som innebærer at både myndigheter, næringsliv og samfunnsaktører må ta sin del av bærekraftsansvaret. Verden er i ferd med å innse at bærekraft og samfunnsansvar handler om mer enn miljø- og klimaspørsmål.

Det jobbes systematisk for å redusere omfanget av mobbing og krenkelser i skoler og arbeidsliv, men likevel foregår det mobbing og trakassering. Er nulltoleranse et ideal vi må fortsette å kjempe for, eller blir vi bare lettere krenket nå enn før?

I fremtiden vil virksomheter bruke like mye tid på omstilling som på drift. Hva krever omstilling av arbeidstakerne?

Norge er på tredjeplass når det gjelder datasikring. Kan vi slå oss til ro med det?

Vi har aldri hatt lettere tilgang til informasjon og forskning, men samtidig kan forvrengte fakta fort bli etablerte sannheter. Hvordan skiller vi mellom det som er sant og det som er «fake»?

Økende ulikheter i samfunnet trekkes fram som forklaringer på politiske strømninger i andre land i den vestlige verden. I Norge liker vi å trekke fram høy grad av sosial likhet som en av årsakene til stabilitet og velstandsvekst i landet vårt. Tema for den første digitale utgaven av Samfunnsviteren er «Ulikhet».

Avansert teknologi er i ferd med å få revolusjonere arbeidslivet. Hvilke arbeidsoppgaver vil forsvinne og hvilke vil bestå, og hvilken kompetanse trengs for å løse oppgavene?

Antallet frilanserer og andre som driver egen virksomhet er en voksende gruppe globalt. Denne gruppen kan bli stadig større og viktigere også i norsk arbeidsliv - et arbeidsliv som krever spesialisert kompetanse og fleksibel oppgaveløsning i en tid hvor kunnskap og ideer er den viktigste ressursen.

Den teknologiske og digitale utviklingen er altomgripende. Livene våre og samfunnet rundt oss forandres i et historisk tempo, det samme gjør arbeidslivet.