Nr 1 – 2016

Det koster å drive velferd etter den nordiske modellen, men i et land som Norge med gode oljeinntekter, lav arbeidsledighet, høyt skattenivå og en stor grad av tillit, har regnskapet så langt gått opp. Kan innvandring, eller kanskje pensjonsutbetalingene, true balansen?

I mars 2016 står det ca. 1300 ansatte på UDIs lønningslister. I løpet av et drøyt år har UDI vokst med nesten 30 prosent. I tillegg har antall overtidstimer nådd himmelen. Læringskurven har vært bratt i UDI i det siste.

Statsbudsjettet forteller oss om landets økonomi og disposisjoner, SSB oppsummerer ”oss” i tall, og hvordan det står til med folks holdninger og verdier, kartlegges av Norsk Monitor.

NAV har en sentral funksjon i å oversette kompetanse til oppgaver som arbeidslivet trenger. Lykkes NAV, lykkes vi. Akkurat nå er prosjektet utfordrende, med stigende arbeidsledighet blant oljearbeidere, ungdom og innvandrere.

Norge står foran utfordringer og endringer som kommer i kjølvannet av store samfunnsendringer både her hjemme og internasjonalt. I dette nummeret tar vi en kikk på noen av de utfordringene vi som samfunn står overfor i dag.

Begrepet “flyktningkrise” brukes om de store folkemassene av flykninger som det siste året har kommet over på kontinentet vårt på grunn av krig og ufred, eller med et ønske om et nytt liv i Europa og Norge. Kriminologiprofessor Katja Franko mener flyktningdebatten i altfor stor grad er preget av å være følelsesstyrt.

Mens Johan Løkken studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, drømmer han om en arbeidsplass med utfordringer. Han er positiv til fremtiden og mener dagens demografiske endringer ikke er noe “farligere” enn de vi har sett før.

Hovedstaden vår teller over 600 000 innbyggere, men vokser videre på grunn av innvandring. Og byen, den ser ut til å forbli todelt under prinsippet om at like barn leker best.

Demografi stammar frå det greske demos, som tyder ’folk’, og grafein, som tyder ’skrive’. Omgrepet refererer til samfunnsstorleik, alders- og kjønnsfordeling og geografisk fordeling, samt dei demografiske komponentane dødelegheit og migrasjon. Det kan, ifølgje leksikon, også omfatte ei skildring av levekår og livstilhøve, økonomiske tilhøve og helse, giftemål og samlivsformer.

Landet vårt opplever store Samfunnsendringer på grunn av blant annet migrasjon, radikalisering, en aldrende befolkning og en økende grad urbanisering. Hvordan påvirkes arbeidslivet?