Nr 1 – 2017

En ny rapport fra Samfunnsviterne viser at unge samfunnsvitere og humanister setter pris på mange av verdiene som står sterkt i det norske samfunnet, som trygghet, tillit og relativt små forskjeller.

Er du en del av eliten når du har en master på vitnemålet, eller fordi du arver to millioner av en gammel tante? De fleste av oss vrir seg i stolen - ikke på grunn av kunnskap og penger, men fordi få av oss ønsker identitetsmarkøren ”elite”.

For noen år siden var vi overbevist om at sosiale medier ville styrke demokratiet fordi de gav alle en mulighet til å ytre seg i det offentlige rom. Bare noen år senere er den optimistiske tonen dempet.

Forskere, politikere og media var uforberedt både da Storbritannias velgere sa nei til et videre EU-medlemskap og senere, da USA stemte frem Donald Trump som ny president. Nå prøver de samme menneskene å forstå hvorfor de ikke så hva som var i ferd med å skje.

Historikernes mantra er at hendelser har en tendens til å gjenta seg og at vi kan lære om nåtid og fremtid gjennom å se på mønstre i historiske begivenheter.

Det europeiske fellesskapet, som i dag har navnet EU, har i 65 år hatt en viktig rolle i Europa. Jan-Erik Grindheim, som leder ja-bevegelsen i Norge, tror unionen vil overleve både Brexit og andre kriser.

Mellom 10 og 15 prosent av nordmenn lever under fattigdomsgrensa. Ein fattigdomsforskar meiner at dagens fattigdomspolitikk handlar om meir enn dei relativt få fattige.

Elin Kjeldstadli Hatlestads jobb ved Likestillingssenteret på Hamar handler om å forvandle kunnskap til praktisk likestillingsarbeid. Selv hevder hun det handler om å røske opp i de underliggende strukturene som skaper forskjeller.

Mi akademiske reise byrja relativt seint i livet. Nesten 25 år gamal spaserte eg inn på Universitetet i Trondheim og kasta meg over ca. 4000 sider med pensum i sosialantropologi. Helten, og han som sette diskursen i faget, var professor Jan Brøgger.

Nå leser du den første digitale versjonen av magasinet Samfunnsviteren. Å publisere et magasin i digital form gir rom for andre løsninger og muligheter enn den tradisjonelle papirutgaven. Er du en ny leser av Samfunnsviteren ønsker vi deg velkommen!

Økende ulikheter i samfunnet trekkes fram som forklaringer på politiske strømninger i andre land i den vestlige verden. I Norge liker vi å trekke fram høy grad av sosial likhet som en av årsakene til stabilitet og velstandsvekst i landet vårt. Tema for den første digitale utgaven av Samfunnsviteren er «Ulikhet».