Nr 1 – 2019

Det er 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. De neste årene vil samfunnsvitenskapelig kompetanse være avgjørende for samfunnsutviklingen. Står vi de neste 25 årene foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder?

OsloMET tilbyr studentene sine tech.phil., ikke ex.phil. Tech.phil er et kurs som handler om teknologi og samfunn. Fagansvarlig, professor Laurence Habib, forteller at det nå jobbes for å gjøre kurset obligatorisk, i første omgang for helse- og sosialfagene.

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

Fritt ord leverte i 2014 en rapport om humanistiske fags situasjon i Norge. Målet var å kartlegge et fagfelt som undergår store forandringer, og som har problemer med å hevde seg. Flere positive hendelser har skjedd, blant annet ved noen av landets universiteter.

Da Marianne F. Walderhaug avsluttet sin mastergrad i filosofi for 13 år siden hadde hun ett mål, å få jobbe som filosof. Ikke teoretisk, men i praksis. Hun klarte det, og ble landets første fast ansatte fengselsfilosof.

Som arbeidstakerorganisasjon samarbeider Samfunnsviterne tett med NHO, vår motpart i arbeidslivet. En sentral del av dialogen handler om at vi i fellesskap prøver å definere hvilken kompetanse arbeidslivet trenger fremover.

Da Anne Folkvord var ferdig utdannet i 1994, meldte hun seg inn i Samfunnsviterne, den gang Statsviternes yrkesforening. Foreningen var da inne i sitt første år. 25 år senere fyller Folkvord straks 50 år og fremdeles medlem.

Samfunnsviter-medlemmet Wibecke Johansen har bygget sin karriere i en mannsdominert bransje og vært heldig med en arbeidsgiver som har gitt henne muligheter underveis. Johansen håper at Samfunnsviterne kan være et sted for faglig påfyll og nettverksbygging.

Trepartssamarbeidet er, i følge Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, avgjørende for å følge tett på endringene i arbeidslivet. Hun mener at generalistutdanninger er heldige siden de ikke blir rammet av robotiseringen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier det må jobbes videre med å bevisstgjøre både studenter, arbeidsgivere og lærere om verdien av generalistkompetanse.

NIFUs forskere kan ikke spå fremtiden, men de kan si noe om utdanningsmønster og trender. Sterke og tydelige mønster har riktignok en tendens til å prege fremtiden.

2019 er året Samfunnsviterne fyller 25 år. Det vert eit år med fest, talar, og ei rekke større og mindre markeringar for jubilanten.

Det samme året som Samfunnsviterne så dagens lys, ble tre personer født. Ingen visste at de 25 år senere skulle ende opp med utdanninger innenfor nettopp samfunns- eller humaniorafag. Deniz, Sofia og Birgitte er samstemte i en ting; de har god tro på at fagene våre vil ha en plass også i fremtiden.