Nr 2 – 2016

- All endring handler om at noen taper, men så lenge det er flere som vinner, lønner det seg fordi samfunnet totalt sett blir bedre. Særlig hvis vinnerne kan kompensere for taperne. Digitaliseringen er et eksempel på et slikt overskuddsprosjekt.

Få plasser skjer det flere nyvinninger enn innenfor helse- og rehabiliteringsfeltet. IKT og helse, såkalt velferdsteknologi, er et eget politisk satsningsområde, og mulighetene er uante. Alt handler ikke om å erstatte arbeidskraft; mye handler også om å gjøre livet lettere for de som har utfordringer.

Den svenske sosiologen, Roland Paulsen har klart det kunststykket å skrive en bestselgerbok om arbeidslivet. Spørsmålet er om suksessen kommer fordi han provoserer eller om den bunner i at han kommuniserer noe som angår mange av oss.

Internasjonale rankinger viser at norsk skole og utdanning henger etter i digital innovasjon. Det betyr svikt i de viktigste leddene for å holde tritt teknologisk. Leder for utdanningskomiteen og forfatter av boken "La læreren være lærer (Gyldendahl, 2015), Trond Giske, er bekymret.

- Vår samfunnsvitenskapelige og humanistiske kompetanse vil i fremtiden trenges i enda større grad, men i en litt annerledes form. I tillegg må fagforeninger ta en ny og strategisk plass.

Den teknologiske utviklingen endrer innholdet i folks arbeid og gir nye muligheter. Teknologien er også en utfordringer i form av bortfall av jobber, endret organisering i arbeidslivet, endrede forutsetninger for lønnsdannelsen og etterspørsel etter ny og mer kompetanse.

Anne-Katrine Megård (31 år) har studert medievitenskap, etnisitet og mangfold og jobber i BN Bank som webredaktør og digital markedsfører. Andre kan tall, hun kjenner målgruppen.

Den teknologiske og digitale utviklingen er altomgripende. Livene våre og samfunnet rundt oss forandres i et historisk tempo, det samme gjør arbeidslivet.