Nr 2 – 2018

I 2015 skrev Norge under på FNs 17 bærekraftsmål som innebærer at både myndigheter, næringsliv og samfunnsaktører må ta sin del av bærekraftsansvaret. Verden er i ferd med å innse at bærekraft og samfunnsansvar handler om mer enn miljø- og klimaspørsmål.

Organisasjonsgraden, altså andelen av arbeidsstokken som er medlem av en fagforening, har falt til under 50 prosent. Dette utfordrer den nordiske modellen og påvirker velferdsstaten. Spøker det for trepartssamarbeidet?

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.

Da Samfunnsviternes landsmøte i 2016 bestemte at samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens arbeid, åpnet det opp for et mer målrettet arbeid.

Allerede i prosjektfasen av Sustainability HUB (S-HUB) støttet Samfunnsviterne prosjektet. Gründer og daglig leder, Andreas Friis, mener Samfunnsviterne er modige og baner vei for nytenking.

I løpet av 10 måneder har faktisk.no klart det kunststykket å nå 2,3 millioner lesere. Deres forse er at de avkler usannheter.

Forskning fra Ungdataundersøkelsen de siste årene har konkludert med at ungdom er «skikkeligere» enn tidligere ungdomsgenerasjoner. De er også mer aktive medborgere.

Samfunnsansvar har kommet på agendaen i flere store selskaper og virksomheter de senere år. Det er nå en utbredt forståelse av at samfunnsansvar er en integrert del av selve virksomheten, og ikke bare et middel for å polere overflaten.

I følge professor Carlo Aall er det tre viktige grunner til for at vi ikke har kommet lenger i å nå bærekraftmålene: Universitetene sliter med definisjonen, forskingen er konsentrert rundt fakta og enkeltmenneskene motiveres ikke til å endre måten de lever på.

Ett av FNs viktigste bærekraftmål er å utrydde verdens fattigdom. Flere rapporter viser at vi er på rett vei. Problemet er at forskjeller både mellom og internt i land stiger, noe som krasjer med bærekraftmål nummer 10, som forplikter oss å redusere ulikheter.

Antropologien har motivert antropologen Siri Engesæth i å medvirke til endringer i russisk atompolitikk, stoppe giftmaling under båter i Europa samt få Innovasjon Norge til å tenke nytt. Nylig ble hun kåret til en av de 50 viktigste teknologene i Norge.

Å engasjere seg yrkesmessig innen bærekraft og samfunnsansvar kan bety en spennende karriere. Møt tre medlemmer som jobber henholdsvis i EAT, ved Polarinsituttet og i Innovasjon Norge.

Samfunnsviterne og SAIH fortsetter samarbeidet. Fokus for perioden 2017 til 2019 er å skape økt bevissthet rundt overgrep rettet mot studenter globalt. Konkret handler det om å utvikle en database som skal dokumentere studentovergrep.

Når eg tenker berekraft, koplar hjernen min seg automatisk til den svenske økonomen Hans Roslings TED Talk "The Washing Machine”. På få minutt klarer han det kunststykket å gje oss ei forståing av mennesket si tilstand og av utviklinga dei siste 100 åra.