Nr 3 – 2016

Det er som ei kraft som er umogleg å stoppe. Om det er marknaden som presser ho fram eller om det er eit moderne individualistisk samfunn som driv folk til skapartrong og fristilte yrker er vanskeleg å seie.

Når arbeidslivet opplever at stadig flere arbeidstakere blir frilansere eller starter enkeltmannsforetak, må partene i arbeidslivet omstille seg. Tankesmien Agenda og Samfunnsviternes rapport om temaet ble sluppet under Arendalsuka.

I Oslo har det de siste fem årene blitt etablert fire store gründerfellesskap som huser hundrevis av entreprenører, frilansere og små bedrifter. Internasjonalt kalles dette coworking spaces - på norsk ofte kalt samlokaliseringer.

I USA har de gjort det lenge, mens resten av verden og Norge nå henger seg på. Pro bono-konsulenter er kompetente fagpersoner som driver med kompetansebasert frivillighet.

Samfunnsviteren har stilt næringsministeren Monica Mæland (H) spørsmål om hvordan regjeringen og departementet stiller seg til det nye arbeidslivet der stadig flere starter egen virksomhet.

Nyskaping er å tillegga det eksisterande nye namn og bruksområde. Bygda er like mangfaldig når det gjeld ressurstilfang som byen. Likevel er det naturleg at naturressursane står meir i fokus i distrikta, sier professor Dag Jørund Lønning.

For 20 år siden tok Kristine Wessel en Cand.philol.-grad i medievitenskap – massekommunikasjon og kulturformidling. Tre år senere gründet hun Kulturbyrået Mesén. Livet som gründer består ikke bare av solskinnsdager, men en jobb som fast ansatt er likevel ikke aktuelt.

Pål Thorvik Næss er ny direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge. Han mener han har fått Norges viktigste og mest spennende stilling.

Christian-Marius Stryken (45 år) er blodfersk gründer av Panor Public Affairs og tror at valget hans om å forlate en trygg jobb som ansatt vil lønne seg på sikt. Målet er å tjene det samme og å jobbe mindre.

Å ha fast jobb sitter hardt i den norske folkesjelen. Det er bare et par generasjoner siden den faste jobben skulle påbegynnes etter konfirmasjonen og vare en mannsalder i samme bedrift. Fortsatt anses fast jobb som et tegn på stabilitet, og pliktoppfyllelse.

Antallet frilanserer og andre som driver egen virksomhet er en voksende gruppe globalt. Denne gruppen kan bli stadig større og viktigere også i norsk arbeidsliv - et arbeidsliv som krever spesialisert kompetanse og fleksibel oppgaveløsning i en tid hvor kunnskap og ideer er den viktigste ressursen.