Nr 3 – 2017

Slagordet til Difi er ”Vi får omstilling til å skje”. Spørsmålet er om direktoratet bygger sikre og vanntette skott når de får denne omstillingen til å skje.

NorSIS har publisert en rapport om ungdom og digital sikkerhetskultur, der de ser nærmere på aldersgruppen under 20 år.

Samfunnsviterne forbereder seg på å møte kravene i de nye personvernreglene, som trer i kraft neste år.

Fra neste år risikerer virksomheter bøter på 160-200 millioner kroner eller mer dersom de roter med personvernet. Da trer EUs nye personvernregler i kraft. Heldigvis har vi Datatilsynet som kan guide oss.

Nøkkelen for å sikre seg mot sårbar teknologi er mer kunnskap og kompetanse. Et forsknings- og utdanningsmiljø med hovedsete på Gjøvik er det største i Skandinavia.

Teknologi utvikler seg og sprer seg på tvers av landegrenser. Det samme gjør hackerne. Vi spør: Hvor farlig er egentlig den internasjonale hackingen?

Norge er på tredjeplass når det gjelder datasikring. Kan vi slå oss til ro med det?

Har du nylig kjøpt deg vaskemaskin med innebygd programvare eller en pulsklokke som via et PC-program viser progresjonen din? Vet du hvordan helseopplysningene dine er sikret?

NorSIS jobber for at sikkerhet blir en naturlig del av hverdagen for både enkeltpersoner og bedrifter. Et av de viktigste virkemidlene er bevissthet.

Har du opplevd å verte hacka? Kanskje ikkje, men høyrt om det, har du garantert! Historiene er dessverre etter kvart mange, og ein del av dei er urovekkande.

- Jeg er stolt av å ha bidratt til å skape veiledningstjenester som har hjulpet mange mennesker til å finne sin plass i samfunnet og arbeidslivet. Det føles meningsfullt å ha bidratt til å bygge opp noe av god kvalitet, sier karriererådgiver Julie Sikin B. Jynge.

25. mai neste år innfører EU en ny forordning om personvern. Norge får også nye personvernregler fra samme dato. De nye personvernreglene blir også strengere.