Nr 3 – 2018

Finnes jobben din om fem år? Blir du faglig utdatert? Får du råd til å bli pensjonist? Alle spår om morgendagens arbeidsliv – henger du med?

Livslang læring, et åpent og inkluderende arbeidsliv og omlegging av pensjonssystemet er sentrale temaer i Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår. Og alt henger sammen med alt.

Når man er ung og forholdsvis ny i arbeidslivet er det lett å skyve spørsmålet om pensjon og pensjonssparing foran seg. Men det kan lønne seg å være litt i forkant og gjøre noen gode vurderinger. Start med å lese rådene fra Elisabeth Østreng, fagsjef i Samfunnsviterne.

Eldre mangler ofte digitale ferdigheter, er mindre omstillingsdyktige, oftere sykemeldt og mangler ungdommens nysgjerrighet. Har seniorer i det hele tatt en plass i et moderne arbeidsliv?

I Asker kommune drar de veksel på Difis kompetanse både som nettverksbygger og gode lederutviklingstilbud. I kommunesammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum, som skal ferdigstilles i 2020, bruker de flere av direktoratets verktøyer.

I følge professor Tale Skjølsvik ved OsloMet – storbyuniversitetet vil trygge, lærevillige ledere være nøkkelpersoner for at fremtidens digitale arbeidsplasser skal blomstre.

Samfunnsviternes fagsjef, Elisabeth Østreng, gir deg svaret på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til den nye tjenestepensjonsordningen.

- Jobber skiftes ut i rekordfart, men på samme tid ser vi at nye oppgaver må løses. Når det sies at 30 prosent av jobbene vi har i dag vil forsvinne innen 2040, har jeg også tro på at de vil bli erstattet med nye, sier Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde.

Få endringsprosesser skaper mer temperatur blant ansatte enn overgangen fra cellekontorer til åpent landskap. Blir man i tillegg pålagt «free-seating» og «clean desk», ligger forholdene til rette for stor uro. Hvorfor er det slik, og er det bare negativt å forlate tanken om ett kontor til hver ansatt? Hva kan vi gjøre for å lykkes med åpne landskap?

Arbeidsoppgaver digitaliseres bort, mens nye kommer til. Her er tre antropologers opplevelser fra deres arbeidsliv og hverdag.

Vanskelig og kjedelig med pensjon? Nei, pensjon er spennende og viktig, mener fagsjef i Samfunnsviterne, Elisabeth Østreng.

Nyleg las eg Edwards Hoems bøker som skildrar korleis livet arta seg for fleire generasjonar av slekta hans i perioden frå 1870-talet og fram til moderne tid. I bøkene fylgjer vi i hovudsak dei som forlét Hoen-garden og emigrerer til USA. Nennsamt forklarar forfattaren kva som dreiv slekta hans til å setje ut på ei så strabasiøs reise som overfarten over Atlanteren faktisk var.